Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Úvodník

Měsíc květen bývá již tradičně označován jako měsíc lásky. Jak by také ne, když už náš největší romantický básník Karel Hynek Mácha ve svém nejznámějším díle „Máj“ hned v prvním čtyřverší, které si vybaví snad úplně každý, zazní-li jméno Karla Hynka, použije slovo „láska“ hned dvakrát. Příslovečný je i prvomájový polibek milenců pod rozkvetlou třešní. Splnění tohoto rituálu má však svá omezení. To první má povahu subjektivní a je jím zapomětlivost jednoho nebo dokonce obou aktérů láskyplného vztahu, to druhé je pak ryze objektivní a závisí na tom, kde právě naše dvojice prvomájový den tráví. Nachází-li se totiž například ve vyšší nadmořské výšce, nenajdou po kvetoucí třešni ještě ani stopu, byť by se sebevíce snažili. Tento rituál je sice pěkný, ale jeho splnění naštěstí není životně důležité.

Mnohem důležitější pro život se jeví další květnový rituál a tím je již od nepaměti skládání maturitních zkoušek. I tento rituál tak trochu okrajově závisí na jarním kvetení. Letitá poučka totiž praví, že rozkvetou-li kaštany, je opravdu nejvyšší čas začít se k maturitě učit. Je to jakási kontrolka, která naléhavě zabliká těm, kdož po celou dobu studia spoléhali na svou inteligenci, a tudíž nepociťovali potřebu systematické přípravy z hodiny na hodinu. Zpětný pohled na probrané učivo je pak mnohdy náležitě vyděsí a přinutí je k intenzivnímu opakování veškeré látky, která jim sice při čtení něco připomíná, ale samostatně nejsou schopni ji reprodukovat.

Proto je pro psychiku potenciálně maturujícího jedince a hlavně pro zdárný průběh jeho maturitní zkoušky nanejvýš blahodárné, uvědomí-li si tento jedinec, že soustavná příprava na vyučování zahájená hned od prvního ročníku, je klíčem k úspěchu. Těm, kteří na toto schéma přípravy ještě nepřistoupili, je pak dobrou motivací absolvování tzv. „minim“, která na ně čekají ke konci druhého ročníku a připomenou jim, že je-li pro ně zvládnutí látky za dva roky oříškem, mohou pak dozajista počítat s tím, že nezmění-li přístup k přípravě na výuku v následujících dvou letech, stane se pro ně maturita noční můrou. Spoléhat na štěstí a doufat, že si otázku s látkou, o níž nic neví, nevytáhnou, je velmi ošidné. Jistě znáte zákon schválnosti reprezentovaný skutečností, že chleba v drtivé většině případů spadne namazanou stranou na zem. Snad žádný z pedagogů nechce někoho u maturity takzvaně vykoupat, ale pokud se zkoušející u maturity dozví, že Karel Čapek působil v době renesance, je vysoce pravděpodobné, že zkoušející přes veškeré sympatie, které třeba ke zkoušenému chová, neodolá pokušení, pootevře brány pekelné a nechá zkoušeného, aby si látku utřídil a přišel zazářit v září, když nezazářil v květnu.

Nenechte si tedy svým ledabylým přístupem ke studiu pokazit ty nejkrásnější prázdniny, které se před vámi právě po maturitě otevírají, a užijte si je plnými doušky v jejich minimálně tříměsíční délce. Takové volno už totiž nikdy v životě nezažijete a bylo by škoda, abyste se svým zaváháním u maturity o tento požitek připravili. Proto přeje Elektronka všem letos maturujícím žákům šťastnou ruku při tažení otázek a těm, na které maturita teprve čeká, aby nebrali předchozí řádky na lehkou váhu a dokázali si z nich vzít to, co jim pak u maturity umožní co nejhladší průběh zkoušek.


Konference Správy železnic pro studenty

Ve čtvrtek 21. dubna jsem se zúčastnil 7. ročníku interaktivní konference Správy železnic pro studenty, která proběhla v konferenčních prostorách Hubhub v pražském paláci ARA.

Odborný program začal přednáškami na téma výstavby vysokorychlostních tratí v České republice a jejich napojení na evropskou železniční síť, jichž se ujali ředitel odboru přípravy VRT Martin Švehlík a ředitel odboru strategie Správy železnic Radek Čech. Následně se k tématu vysokorychlostních tratí vyjádřil pan Viktor Plank, který představil významné infrastrukturní projekty v Rakousku. Jedním z nich je například modernizace a zrychlení trati z Vídně do Břeclavi, tvořící důležitou součást evropské sítě.

Druhým velkým tématem byl evropský vlakový zabezpečovač ETCS (European train control system) a jeho zavádění na českých tratích, kterýmžto blokem nás prostřednictvím své přednášky provedl manažer programu ETCS Tomáš Konopáč. S evropským zabezpečovačem souvisí automatizace některých procesů na železnici a zavádění nových trendů a smart technologií do provozu. Zajímavý výstup na toto téma měl systémový specialista Správy železnic Lukáš Matta.

Po dvou odborných blocích se všichni účastníci konference rozdělili do čtyř skupin, z nichž každá dostala úkol týkající se aktuálně připravovaných projektů Správy železnic. Navrhovaná řešení jednotlivé skupiny následně prezentovaly před odbornou porotou, která vybrala vítězný návrh. Konkrétně v naší skupině jsme navrhovali aplikační úrovně vlakového zabezpečovače ETCS na síti Správy železnic na Moravě.

Program dále zpestřil pan ředitel společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko Dan Kurucz, který promluvil o budoucnosti vodíkových vlaků na české železnici, přičemž zmínil některé tratě, kde by mohly tyto vlaky být nasazeny. Jednou z nich je trať z Olomouce do Krnova a Opavy.

Následovaly další dva odborné bloky; v tom prvním nás náměstek generálního ředitele pro řízení provozu Miroslav Jasenčák seznámil s koncepcí dálkového řízení provozu v České republice, pánové Pavel Kolář a Petr Novák představili Centrální dispečerská pracoviště v Praze a v Přerově.

Posledním odborným blokem bylo představení významných projektů připravovaných Správou železnic. Mezi ně patří například modernizace IV. koridoru z Prahy do Českých Budějovic, rekonstrukce železničního uzlu Brno nebo tunel Praha - Beroun.

Konference splnila mé očekávání a je dobře, že Správa železnic tímto způsobem seznamuje studenty s připravovanými akcemi a projekty na železnici. Děkuji také našemu panu řediteli Ing. Josefu Kolářovi za možnost se této konference zúčastnit.


IT doupě

Jak na… Debug Minecraft pluginu

Vítejte u dalšího dílu všemi oblíbené Java série. Od první části uplynulo již několik měsíců, a pokud si správně pamatujete, ukazoval jsem vám, jak plugin zkompilovat a spustit (stačilo ho přetáhnout z target do plugins složky). Pokud jste plugin sestavili jednou nebo dvakrát, nebylo to nic hrozného. Pokud na něm ale aktivně pracujete, pak je to neefektivní a zdržující proces. I na to ale naštěstí existuje řešení, zabudované přímo v IntelliJ, které vám dnes ukážu.

Možná jste si všimli, že vedle tlačítka pro spuštění projektu je takový rozklikávací obdélníček. K čemu že je? Nachází se v něm konfigurace pro export a spuštění pluginu. Když ho rozkliknete a kliknete na Edit configuration, otevře se okno s konfigurací. Po klepnutí na + v levém horním rohu by na vás měl vyskočit seznam všemožných šablon, pro naše účely ale bude stačit obyčejný jar archiv (ikona zip složky a název JAR Application). Po vybrání by se vpravo mělo ukázat několik nových kolonek. Nás ale bude zajímat jen pár z nich: první je Path to JAR. Sem zadejte cestu k .jar souboru serveru, například Spigotu nebo Paperu. K tomu se váže i kolonka Working Directory, kam patří cesta k celé složce se serverem. Pokud nechcete, aby vám GUI serveru spáslo celou ramku, připište do argumentů nogui. V JRE kolonce si můžete nastavit verzi Javy, kterou použijete. Všechny důležité kolonky jsou již sice vyplněné, to nejdůležitější nám ale přece jenom zbývá – nastavit, co konkrétně chceme zkompilovat.

K tomu slouží v Intellij takzvané „artefakty“. Dá se v nich nastavit, zda chceme exportovat celý projekt, nebo jen některé knihovny. Jejich vytvoření je poměrně snadné – Ve File -> Project Settings -> Artifacts klikněte v levém sloupečku na + a zvolte JAR -> Empty, což vpravo vygeneruje pár pro nás nepodstatných kolonek a dva velmi podstatné sloupečky. V tom s nápisem Available Elements jsou všechny knihovny a části projektu, které se dají exportovat, což je v našem případě jen compile output. Ten stačí vzít a přetáhnout do sloupce vedle. Teď, když je artefakt připravený k použití, je třeba ho ještě přiřadit. Všimli jste si vespod debug konfigurace takového okénka s nápisem Before launch? Ne? Tak přesně do tohoto okénka artefakt přijde, u + zvolíme Build Artifacts a máme vyřešeno. Toť vše, po spuštění projektu naskočí celý server i s nejaktuálnější verzí pluginu.

Oproti předchozímu debugování to má kromě mnohonásobně urychleného testování ještě jednu výhodu - HotSwap, neboli změnu kódu za běhu. To znamená, že pokud zrovna nepřidáváte novou metodu nebo třídu, můžete jednoduchým kliknutím na kladívko aplikovat všechny změny v reálném čase bez toho, abyste museli server po každém printu restartovat.


Ledová past

Operace - pokračování

Když skupina zašla do uličky, ozval se rachot. To ihned upozornilo druhou skupinu, která se takticky přemístila k náklaďákům. Oba muži si připravili zbraně. Seskočili do tmy a kolem několika aut se začali plížit k plotu. Prostříhali do něj otvor a vplížili se do areálu. Ocelové bedny, které tam byly, využili jako kryt. Jeden z pěšáků u nákladního vozu používal komunikační zařízení, volal posily. Muž ho zaměřil pistolí a vystřelil. Kulka prostřelila zádový pancíř a těžce poškodila obvody. Robot se trhavým pohybem otočil směrem, odkud vyšel výstřel, poté dostal další tři kulky z pušky přímo do hlavy. Další dva droni, kteří se dosud skrývali za náklaďákem, přeběhli ke komunikačnímu zařízení. První začal znovu vysílat varovný signál, ten druhý ho palbou kryl. Několik modře zářících kulek proletělo vzduchem. Všechny však pokryla ocelová bedna, za kterou byly cíle schovány. Muž opětoval palbu. Tentokrát také minul. Dron vytáhl od pasu granát, odtrhnul pojistku a vrhnul jej. Proletěl vzduchem. Muž s pistolí bleskurychle vykoukl zpoza krytu a vystřelil. Kulka granát trefila, roztříštil se jen pár metrů od nich. Vzduchem prosvištěly černé lesklé střepy, několik z nich zasáhlo ocelové bedny, menší kousky doletěly až k nim. Zabodly se muži do ramene. Rychle se znovu ukryl, druhý ho vystřídal a znovu začal střílet. Tentokrát výstřelem zasáhl drona do ramene, poškodil v něm něco a dronovi tak znemožnil udržet v jedné ruce zbraň. Pak náhle plotem proletěl Sedmička, plot tlak nevydržel a protrhl se. Napřažená pěst se setkala s hlavou pěšáka. Setkala se ocel s ocelí. Vyletěly jiskry a pěšák proletěl několik metrů vzduchem, poté se rozplácl o zem. Druhý bojovník vytasil z pouzdra u pasu pistoli, několikrát na Sedmičku vystřelil. Modře zářící kulky se odrazily od robotova pancíře a zanechaly na něm oděrky. Robot chytil robota za paži a vší silou ho strhl k zemi, nohou mu rozdupl ocelovou helmici. Ta praskla a vyšel z ní kouř.

„Nepřítel eliminován,“ ozval se robot.
„Výborně,“ odvětil nato hned hacker.
Poté doběhl ke komunikačnímu zařízení. Na obrazovce bylo několik načítajících se ikon.
„Je to v cajku, Tome, nestihl zapnout alarm.“
„To je dobře, kdyby jo, už by tu byli a my bychom byli mrtví.“
Doběhli ke vstupním dveřím budovy, dveře byly zamknuté, vedle ve zdi byl zasazen otiskový panel.

Muž s puškou z batohu vytáhl kovovou ruku, přiložil ji k desce, ta se rozsvítila modře, poté se na panelu objevilo několik polí s různými znaky. Hacker znovu vytáhl z kapsy zařízení, přiložil jej vedle panelu, poté se ozvalo pípnutí. Muž zadal první symbol. To se opakovalo třikrát, po zadání posledního symbolu, se dveře otevřely. Nenadělaly při tom žádný velký hluk, na konci jen tiše zasyčely. Vstoupili dovnitř, místnost byla černá a málo osvětlená, bylo zde jen pár zářivých čudlíků, koleček a malých blikajících světýlek, která občas změnila svou barvu. Uprostřed čtvercové místnosti bylo několik beden s mimozemským nápisem, který roboti používali. Na zdech bylo několik kapslí.

„Popadněte to, co máme na seznamu, pokud vás něco zaujme, vezměte to taky!“
Muž položil batoh vedle bedny, pušku si hodil přes rameno, Sedmička se ukryl vedle dveří, kdyby sem náhodou někdo vstoupil. Hacker přišel ke kapslím a začal je prohledávat. Střelec otevřel první bednu, bylo v ní mnoho zbraní, různě velkých, na blízko i na dálku, granáty i munice. Popadl několik kusů základního vybavení. Přešel k další, uvnitř bylo v podstatě totéž. Odsunul ji na bok a otevřel tu pod ní. Obsah ho zaujal, byly zde tři střepinové obušky, které využívalo obranné komando. Byla to jak dobrá zbraň, tak děsivý mučící nástroj. Jed, který byl uvnitř napuštěn v kovovém válci, se přes střípky dostal do ran, které způsobil. Účinky byly bolestivé, tkáň se okolo začala rozpadat, při proniknutí do žil se krev s jedem smíchala a vytvořila vařící směs. Ta se pomocí žil dostane dál do těla a za chvíli je všude. Při větším vystavení se kyselinová směs začne drát na povrch těla, to způsobí bolesti a vytvoří rudé boláky, jež po chvíli prasknou. Ti, co jsou při mučení tomuto nástroji vystaveni, jsou buď mrtví, nebo zohaveni a ponecháni drsnému osudu. Všechny tři zabalil do batohu, čím míň jich budou mít, tím lépe. Až se vrátí, zlikviduje je. Hacker mezi jeho prohledáváním stihl prozkoumat všechny kapsle a vrhnul se do další místnosti. Přešel za ním a robotovi dal rozkaz, ať dál hlídá. Uvnitř šestiúhelníkové místnosti bylo velké elektrické zařízení. Trčely z něj obrazovky, ukazatele, dráty, různě velké a barevné kabely. Bylo zde také mnoho otvorů na napojení jiných zařízení. Hacker z batohu vytáhl upravenou bombu.
„Tak, teď tenhle server necháme vyletět do povětří, může to vypnout tak třicet dronů.“
Umístil bombu za monitor a spustil odpočítávání.


Včelařská vložka

Je zde květen, v němž vše kvete. Dalo by se říci, že květen je květům prospěšný, tudíž květiny v květnu kvetou a květy rozkvétají. Včelky si tohoto květnového či květového nebo také rozkvétajícího období jistě rychle všimnou, neboť jsou už nějaký ten pátek připraveny na období hlavní snůšky. I když nemají “šajn“ o tom, že je květen, určitě vidí, jak vše kvete. V květnu kvetou nejen květy, ale také včelstva, jelikož včely již ve velkém létají pro pyl a nektar. Včelí matka také už produkuje zárodky a mladušky ve velkém. Nejen včely mají výdělek z opylování, i samotné rostliny si chtějí nechat své rozkvetlé květy opylovat, protože jedině tak se mohou rozmnožit. Rostliny se tedy snaží přilákat včely několika způsoby. Zaprvé se jedná o jejich barvu a za druhé o jejich vůni. Včely vidí barevně, mají třeba tendenci létat ke žluté a modré barvě, ale třeba takovou červenou nevidí - včelí mák má tedy smůlu. Pokud včela zahlédne nějaké větší ložisko nektaru, zaletí zpět do úlu pro větší včelí flotilu. Informaci o poloze nektaru včela sdělí ostatním osmičkovými tanečky, kterými jsme se zabývali minule. A to je vše, tím se včelky v tomto období zabývají. Než vyjde další článek, můžete si spočítat, kolikrát se zde objevilo slovo “květ”.


Pranostiky na květen

  • Deštivý květen – žíznivý říjen.
  • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
  • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
  • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
  • Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Ztráty a nálezy

Se vzrůstajícími teplotami okolního vzduchu se již třem jedincům podařilo ponechati své teplé mikiny při odchodu ze školy ve třídě a nyní na své zapomnětlivé majitele tyto tři opuštěné mikiny čekají v kanceláři. Dvě z nich jsou šedé - jednobarevné s kapucí a jedna je hnědá s béžovými prvky. Vyzvedněte si je tedy dříve, než se zase ochladí. Jistě vám budou vděčné, že jste je neponechali jejich samotě.


Redakční rada: Jan Dlabaja, Jiří Greš, Jakub Křížan, Jaroslav Strejček, Jan Balošák

Webové zpracování: Daniel Hut

Jazykový dohled: Mgr. Oto John

Back to top