Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3, je podle § 8 zákona o ochraně oznamovatelů tzv. povinným subjektem, a proto  zřídila tzv. vnitřní oznamovací systém. Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení, a to způsoby, jež vyplývají ze zákona a které dále konkretizuje interní směrnice.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1.  má znaky trestného činu,
 2.  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3.  porušuje tento zákon, nebo
 4.  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2.  daně z příjmů právnických osob,
  3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4.  ochrany spotřebitele,
  5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7.  ochrany životního prostředí,
  8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
  14.  fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

 1.  elektronicky na e-mailovou adresu příslušné osoby: Miloš Metelka, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. č.: +420585208141;
 2.  písemně na adresu zaměstnavatele VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3, 772 00 Olomouc k rukám příslušné osoby;
 3.  nebo telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby v době od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00 hod.;
 4.  požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2