Nadační fond VOŠ a SPŠE Olomouc vznikl transformací Nadace SPŠE Olomouc na základě zákona č. 227/97 sb. o nadacích a nadačních fondech zápisem do obchodního rejstříku dne 8. června 1999.

I. Cíle a činnost nadačního fondu
Cílem nadačního fondu je přispívat svými prostředky:
  • sociálně slabším studentům, kteří tak získávají možnost účasti na sportovních nebo kulturních akcích školy, jež jsou pro ně v určité době finančně nedostupné.
  • k rozvoji kulturních a duchovních hodnot při výchově žáků naší školy, např. finanční podporou školních a mimoškolních akcí v rámci protidrogové prevence na škole, dále pak organizací a podporou návštěv divadelních a filmových představení atd.
  • k rozvoji povinných a výběrových sportovních aktivit žáků (např. lyžařské a sportovně turistické kurzy žáků).

Z prostředků nadačního fondu jsou hrazeny také věcné dary pro nejlepší studenty školy a pro vítěze či úspěšné řešitele nejrůznějších soutěží a olympiád, dále pak Nadační fond finančně podporuje činnost zájmových kroužků na škole.
Správní rada Nadačního fondu spolupracuje s posledními ročníky SPŠE i VOŠ při organizaci společenského večera.

II. Zdroje nadačního fondu
  • pravidelné finanční dary rodičů a žáků 1., 2. a 3. ročníků SPŠE
  • anonymní a účelově vázané dary právnických a fyzických osob 
  • nepeněžní dary právnických a fyzických osob

Správní rada Nadačního fondu VOŠ a SPŠE:
Ing. Romana Sováková
Mgr. Radek Stejskal
Blanka Mayerová


Dokumenty ke stažení:

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2