Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Naše škola se bude prezentovat 13. října 2022 na Výstavišti Flora v pavilonu A a pavilonu C na Burze práce a vzdělání. Jste srdečně zváni, vstup je zdarma.


Dovolujeme si Vás pozvat na prezentační výstavu oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2023/2024 Scholaris 2022. Žáci osmých a devátých tříd mohou navštívit stánek naší  školy, posbírat  materiály o studiu, nabízených oborech, přijímacím řízení a v neposlední řadě mají možnost zeptat se na osobní zkušenosti samotných studentů a zástupců školy.

Zveme vás na Den otevřených dveří, který proběhne na VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3 v pátek 2. prosince 2022 od 8:30 do 17:30 hodin. Osobně můžete navštívit prostory školy, dílny a odborné laboratoře. Den otevřených dveří bude dostupný i on-line na našem Youtube kanálu (vstupy z odborných učeben, rozhovory s žáky, odpovědi na otázky v chatu, ...).

Konstruujeme a oživujeme stroje, které nám pomáhají vyrábět spotřebiče Miele... Pojďte s námi konstruovat a oživovat strojní zařízení pro naši současnou i nově plánovanou výrobu spotřebičů Miele.

Jednou z důležitých informací pro naše budoucí studenty je i uplatnění absolventů naší školy v praxi. Právě společnost Miele nabízí pracovní pozice a brigády, které korespondují s profilem našich absolventů, zejména v oblastech automatizace, robotiky a elektrotechniky.

V pátek 22. dubna 2022 proběhlo pod záštitou Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, VOŠ a SPŠE Olomouc a Důmu dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s NPI ČR krajské kolo Soutěže v programování. Níže naleznete seznam postupujících do ústředního kola.

Jeden z partnerů školy společnost České dráhy nabízí pracovní pozice pro naše absolventy. Nově jsou to např. vlakvedoucímechanik kolejových vozidel/elektromechanik nebo strojvedoucí. Nabídka pracovních pozic platí napříč celou Českou republikou. Náborové letáky jsou k dispozici v sekci Pro žáky/Nabídky zaměstnání.

Žáci naší školy mají také možnost během studia čerpat stipendijní program ČéDés, více o tomto programu najdete i v sekci Stipendijní programy.

Podpora partnerských firem a společností je zřetelná nejen během studia. Úspěšní absolventi VOŠ v zaměření Telekomunikace automatizace mohou najít uplatnění u partnerské společnosti České dráhy.

Pro žáky se zájmem o informační technologie, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Naši milí budoucí žáci. Nejste ještě rozhodnuti, kam po základní škole jít studovat? Podívejte se na následující prezentační videa, které vám možná pomůžou vybrat si tu nejlepší střední školu pro studium elektrotechniky. A přijďte se do naší školy podívat osobně v rámci dne otevřených dveří, budeme se na vás těšit.

V průběhu roku 2020 byla provedena úprava akreditace studijního programu VOŠ. Konkrétně zaměření Telekomunikace bylo rozšířeno o výuku z oblasti automatizace.

Nabídka praxe od firmy Hella Mohelnice.

Vážení rodiče, studenti a žáci, na začátku druhého pololetí šk. roku 2018/19 jsme přešli na nový informační systém pro vzájemnou komunikaci. Edookit je nástroj mnoha možností, které budeme postupně zavádět do praxe. Zásadní informací je zveřejňování změn v rozvrhu - ty jsou závazné vždy po 14. hodině předešlého dne a žáci/studenti jsou povinni se jimi řídit.

Back to top