Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

VOŠ a SPŠE vyhlašuje tradiční soutěž o novoročenku školy.
Soutěž bude ukončena dne 29. listopadu 2020 a nejlepší návrhy budou finančně ohodnoceny. Vítězná novoročenka bude použita jako oficiální novoročenka školy.

Po zkušenostech s minulým školním rokem, došlo na naší škole k přehodnocení využívání nástrojů pro distanční výuku. Nyní je nejvíce kladen důraz na výuku pomocí videokonferencí, což si můžete povšimnou i z ukázky rozrhu uvedené v titulku.

Ve dnech 21. a 22. října 2020 se budou konat volby do Školské rady SPŠE a Školské rady VOŠ za skupinu pedagogických pracovníků.
Místem konání voleb bude učebnaPOS v hlavní budově školy, při nepříznivé epidemiologické situaci pak ŠIS Edookit formou připravené ankety.

V případě, že by došlo k uzavření středních škol i v Olomouckém kraji, je naše škola připravena přejít na distanční výuku. Všichni naši žáci a studenti mají školní Google účet a mají tak přístup k nástrojům G Suite včetně videokonference a cloudového úložiště.

I ve školním roce 2020/21 jsme zahájili práci několika kroužků a klubů. Dále bude probíhat setkávání několika skupin zaměřených na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a na přípravu nejen k maturitní zkoušce.

3. kolo přijímacího řízení na denní studium VOŠ právě probíhá. Dálkové studium bude také v tomto školním roce otevřeno.

Nabízíme studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zaměřeních

V průběhu roku 2020 byla provedena úprava akreditace studijního programu VOŠ. Konkrétně zaměření Telekomunikace bylo rozšířeno o výuku z oblasti automatizace.

Nabídka praxe od firmy Hella Mohelnice.

Vážení rodiče, studenti a žáci, na začátku druhého pololetí šk. roku 2018/19 jsme přešli na nový informační systém pro vzájemnou komunikaci. Edookit je nástroj mnoha možností, které budeme postupně zavádět do praxe. Zásadní informací je zveřejňování změn v rozvrhu - ty jsou závazné vždy po 14. hodině předešlého dne a žáci/studenti jsou povinni se jimi řídit.

V letním semestru proběhly externí praxe studentů VOŠ.
Praxe je 14. denní a studenti si je zajišťují sami.
Na následujícím odkazu se můžete se podívat na výběr těch nejzajímavějších firem, ve kterých studenti pracovali včetně popisu prácí, které na praxi vykonávali.
Téma absolventské práce si student ve 3. ročníku VOŠ podle zaměření vybírá z praxe.

Inovace ŠVP

Pro žáky se zájmem o informatiku, automatizaci, elektrotechniku, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Back to top