Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Zveme vás na Den otevřených dveří, který proběhne na VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3 v pátek 1. prosince 2023 od 8.30 do 17.30 hodin a ve středu 17. ledna 2024 od 13.00 do 18.00 hodin. Osobně můžete navštívit prostory školy, dílny a odborné laboratoře.

Můžete se informovat o studiu na SŠ i VOŠ, jednotlivých zaměřeních a získat potřebné informace o studiu přímo od pedagogů.

V pátek 1. prosince se budou v Posluchárně konat besedy s ředitelem školy v 10.30, 14.00 a 16.00.

 

V rámci akce Den otevřených dveří pořádané příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

(autorkou námětu na grafickou animaci v titulku je Natálie Nedvědová) 

Back to top