UP Week 2024

UP Week 2024

V týdnu od 20. 5. 2024 do 24. 5. 2024 se žáci 2L již tradičně zúčastnili akce UP Week, kde navštívili různá pracoviště a katedry Univerzity Palackého v Olomouci a dozvěděli se zajímavosti nejen o chodu jednotlivých fakult. Žáci také měli možnost nahlédnout na vědecká pracoviště a nasát nové trendy technologií a techniky.

20.5.2024 - Katedra informatiky.
V úvodu byla žákům představena Univerzita Palackého a problematika studia (informatiky) na VŠ. Dále následovala přednáška ""Konstruktivní geometrie a programování"", ve které byly nastíněny principy 3D modelování a žáci si sami vyzkoušeli algoritmické modelování v programu OpenSCAD.

21.5.2024 - Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Žákům byla nejprve představena struktura studia na FTK, včetně charakteristik jednotlivých studijních programů, možnosti studia v zahraničí (Erasmus) a trávení volného času. Následovala návštěva Aplikačního centra BALUO, kde byly žákům prezentovány moderní technologie používané při tréninku (nejen) špičkových sportovců.

22.5.2024 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Po poutavé přednášce doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc. na téma optické a elektronové mikroskopie se naši žáci rozdělili a část jich navštívila Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky na Katedře optikya část se účastnila workshopu na téma z elektroniky.

23.5.2024 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Žáci byli rozděleni na skupiny. Jedna skupina po zajímavé přednášce Mgr. Lukáše Richterka, Ph.D. s názornými ukázkami práce s částicovou kamerou navštívila laboratoře, ve kterých si mohla vyzkoušet některé ze školských pokusů z fyziky. Pro druhou skupinu byl uspořádán workshop na téma mikroskopie a difraktoskopie. Žáci si připravili z vlastních vzorků preparáty, které zobrazovali elektronovým mikroskopem nebo pomocí rentgenové difraktoskopie zjišťovali jejich chemické složení.

24.5.2024 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Poslední den UPweeku strávili naši žáci v Digidoupěti na PdF UP. V rámci programu se věnovali programovatelným robotům, 3D tisku, rozšířené a virtuální realitě a dalším moderním technologiím. Jako doplňkový program proběhla krátká exkurze do Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci a přednáška o 3D tisku na VOŠ a SPŠE Olomouc.

foto1
foto1
foto2
foto2
foto3
foto3
foto4
foto4
foto5
foto5
foto6
foto6
foto7
foto7
foto8
foto8
foto9
foto9
foto10
foto10
foto11
foto11
foto12
foto12
foto13
foto13
foto14
foto14

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2