Studentské volby do Evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu

Studenti 1B a 2L se zapojili do Studentských voleb do Evropského parlamentu. Tento projekt si klade za cíl vést mladé lidi k aktivnímu a zodpovědnému občanství a zároveň poskytuje specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích.

Škola obdržela od pořádající organizace Člověk v tísni materiály potřebné k uspořádání voleb, jako jsou hlasovací lístky, pokyny pro voliče a volební komisi, brožuru s informacemi k volbám a EU a další. Vyučující v rámci příprav na Studentské volby promítli v hodinách debatu kandidátů do Europarlamentu.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2