Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2018/2019

Dne 28. května 2018 byl zákonným zástupcům přijatých uchazečů zaslán dopis se základními informacemi týkající se zahájení studia:

  • Volba druhého cizího jazyka / vyplňte prosím tuto návratku
  • Nástup ke studiu v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin, seznamy žáků zařazených do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na webu školy během posledního srpnového týdne.
  • Úvodní schůzka rodičů s třídními učiteli v pondělí 3. září 2018 v 16:30 hod. (organizace školního roku 2018/19, seznámení s vedením školy a metodikem prevence, elektronické studijní průkazy, informační systém školy, plánované akce a další.)
  • Stravování zajišťuje SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, http://www.stursovka.cz/skolni-jidelna/, kontaktní osoba p. Prikertová, tel. 585 200 221 – podrobné informace včetně dotazníku a složenky přiloženy v dopise.
  • ISIC karta – identifikační doklad. Čipová karta pro vstup do budovy školy a jídelny, doklad potvrzující studium na naší škole, mezinárodní studentský průkaz. Pořizovací cena je 290 Kč, tuto částku je potřeba zaslat do 22. 6. 2018 na účet školy 155 831 351/0300, variabilní symbol = osobní číslo studenta (pětimístné s 38 na začátku).
  • Potvrzení o studiu na dopravu lze vyřídit poslední týden v srpnu (27. 8. – 31. 8. 2018) od 9:00 – 14:00 hodin.
  • Ubytování kontakty:

Back to top