Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24

Vybrané informace a termíny:

 • podání přihlášek do 1. 3. 2023,
 • pro obor Elektrotechnika jsou stanovena zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb. a je nutné potvrzení lékaře lékařský posudek ke stažení a vyplnění,
 • obor Technické lyceum nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků,
 • pozvánky budou rozeslány nejpozději 14 dnů před konáním termínu přijímací zkoušky na e-maily zákonných zástupců,
 • termíny jednotné přijímací zkoušky,
  • 1. termín - čtvrtek 13. dubna 2023,
  • 2. termín - pátek 14. dubna 2023,
  • náhradní termíny - 10. a 11. května 2023.
 • zveřejnění výsledků dne 2. května 2023
 • odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků - nejpozději 17. května 2023 (bude upřesněno)
Cermat nabízí ilustrativní testy pro Jednotnou přijímací zkoušku - najdete je pod tímto odkazem.

jpz mz inspis setmobile
Při přípravě na přijímací zkoušky Vám pomůže aplikace InspIS SETmobile. Více informací naleznete v připojeném dokumnetu.

Back to top