Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23

Závazná kritéria přijímacího řízení pro nástup do prvního ročníku ve školním roce 2022/23:

Vybrané informace a termíny:

 • podání přihlášek do 1. 3. 2021,
 • pro obor Elektrotechnika je nutné potvrzení lékaře lékařský posudek ke stažení a vyplnění,
 • pozvánky budou rozeslány nejpozději 14 dnů před konáním termínu přijímací zkoušky na e-maily zákonných zástupců,
 • termíny jednotné přijímací zkoušky,
  • 1. termín - úterý 12. dubna 2022,
  • 2. termín - středa 13. dubna 2022,
  • náhradní termíny - 10. a 11. května 2022.
 • zveřejnění výsledků dne 29. dubna 2022 po 12:00
 • odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků - nejpozději 13. května 2022.
Cermat nabízí ilustrativní testy pro Jednotnou přijímací zkoušku - najdete je pod tímto odkazem.

jpz mz inspis setmobile
Při přípravě na přijímací zkoušky Vám pomůže aplikace InspIS SETmobile. Více informací naleznete v připojeném dokumnetu.

Back to top