Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Připravili jsme pro Vás stručný návod jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

V pondělí 8. června 2020 proběhly jednotné přijímací zkoušky. Po jejich centrálním vyhodnocení bude dle vyhlášených kritérií stanoveno pořadí uchazečů, které zveřejníme v souvislosti s platnou legislativou (zákon č. 135/2020 Sb.) nejpozději v úterý 16. června 2020 od 12:00 hodin na webových stránkách školy www.spseol.cz a také ve vitríně u vchodu do školy.

Přijatí uchazeči

Přijatým uchazečům škola nic nezasílá. Jestliže se najdete pod přiděleným registračním číslem mezi přijatými uchazeči, je třeba do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. od 16. června 2020 do 23. června 2020) doručit do školy vyplněný zápisový lístek. Zápisový lístek lze doručit osobně do schránky na budově školy (preferujeme), poštou nebo do konaceláře v pracovních dnech (vzhledem k epidemiologické situaci používejte tento způsob pouze pokud požadujete potvrzení o doručení na vlastní kopii zápisového lístku - není nutné).

Pokud zápisový lístek v této lhůtě nedoručíte, zaniká vaše právo na přijetí a takto uvolněná místa nabídneme nepřijatým uchazečům.


Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči obdrží emailem rozhodnutí o nepřijetí včetně požadavku na potvrzení o přečtení. Pokud si rozhodnutí v emailové schránce nevyzvednete (doloženo potvrzením o přečtení), považuje se za doručené pátý pracovní den. Tato lhůta je stanovena školským zákonem a souvidejícími předpisy. Spolu s rozhodnutím o nepřijetí bude těm uchazečům, kteří splnili kritéria přijímací zkoušky a nebyli přijati z kapacitních důvodů, zaslán i vzor žádosti o nové rozhodnutí - viz níže.

Pokud jste nebyli přijatí a přesto máte zájem o studium na naší škole, doporučujeme následující postup:

V letošním školním roce není dle výše uvedených předpisů možné podat odvolání proti nepřijetí. Tento instrument je nahrazen žádostí o vydání nového rozhodnutí. Tuto žádost však mohou podat jen uchazeči, kteří:
  1. uspěli u přijímací zkoušky, resp. splnili kritéria pro přijetí (překročení nepodkročitelné hranice v obou testech),
  2. nebyli přijati z kapacitníách důvodů.
Žádost o vydání nového rozhodnutí je třeba podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí na adresu školy (osobně, emailem s naskenovanou podobou žádosti, datovou schránkou) - vzor žádosti.
Žádost o vydání nového rozhodnutí podaná po této lhůtě je neplatná. Žádosti se budou řešit po uplynutí zákonné lhůty k odevzdání zápisových lístků (tj. 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků). O rozhodnutí o přijetí na základě podané žádosti budete informování telefonicky, následně vám bude zasláno nové rozhodnutí. Pro doručení zápisového lístku při přijetí na základě žádosti o nové rozhodnutí platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne doručení nového rozhodnutí.

Jste-li zároveň přijati na jinou školu, odevzdejte tam zápisový lístek, a pokud bude Vaší žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhověno, můžete si ho vyzvednout a přenést k nám. Uvededný postup je jediná cesta, jak můžete zápisový lístek v případě přijetí na základě nového rozhodnutí přenést mezi školami.

Nejste-li nikam přijati, sledujte webové stránky jednotlivých škol nebo webovou stránku kraje (www.olkraj.cz), kde budou zveřejněny školy, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení. Pokud budete na jinou školu přijati v rámci druhého kola, můžete tam odevzdat zápisový lístek. V případě, že ještě v tuto dobu budete dodatečně přijati na základě žádosti o nové rozhodnutí na naši školu, můžete si ho na druhé škole vyzvednout a přenést ho k nám. Toto je opět jediná cesta, jak můžete zápisový lístek přenést mezi školami.

Back to top