Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Mám jakýkoliv problém

V případě jakéhokoliv problému, se nejprve podívejte, zda nenajdete na tomto místě odpověď.
Pokud zde odpověď nenajdete, kontaktujte nejdříve vašeho třídního učitele.

Zapomněl jsem přístupové heslo do některého ze školních IS

Podle typu IS kontaktujte následující osoby:

  • školní účet, e-mail, Thesaurus - Mgr. Hejtmánek,
  • Edookit - při znalosti loginu či e-mailu stačí nechat vygenerovat nové heslo, v ostatních případech - Mgr. Hejtmánek,
  • LMS Moodle - Ing. Duda,
  • školní Google účet - Mgr. Hejtmánek, Ing. Kolář,
  • objednávky stravy (strava.cz) - přes Zapomenuté heslo, kód jídelny 1005 

Ztratil jsem ISIC resp. můj ISIC je nefunkční

Navštivte kancelář v době úředních hodin pro zažádání o nový ISIC.
Cena duplikátu ISIC karty je 100 Kč.

Číslo účtu pro platbu je 155831351/0300  v.s.= osobní číslo, s.s.= 6490402

Chci si zakoupit ISIC nebo revalidační známku

Žádost o ISIC kartu lze podat na začátku studia u třídního učitele. Taktéž objednání revalidační známky probíhá prostřednictvím třídního učitele vždy na konci školního roku.
Pokud budete chtít revalidační známku později, navštivte kancelář v době úředních hodin.
Cena studentské ISIC karty je 350 Kč.
Cena revalidační známky je 250 Kč.

Číslo účtu pro platbu je 155831351/0300  v.s.= osobní číslo, s.s.= 6490402

Zapomněl/ztratil jsem soukromou věc ve třídě/šatně

Ptejte se v kanceláři, příp. po vyučování příslušné uklízečky.

Potřebuji vytisknout/zkopírovat nějaký dokument

Tisk a kopírování dokumentů je možný pouze prostřednictvím příslušného vyučujícího či třídního učitele - kontaktujte je s dostatečným předstihem.

Potřebuji vystavit a potvrdit Potvrzení o studiu

Tiskopisy potvrzení jsou k dispozici před vstupem do kanceláře, vyplněný tiskopis nejprve potvrdí podpisem třídní učitel, poté si během úředních hodin nechte v kanceláři otisknout razítko.

Potřebuji vystavit a potvrdit jiný dokument nebo žádost

Většina žádostí se nachází na webu v odkazu Pro žáky/Pro studenty - Formuláře a žádosti. Tyto žádosti lze vyplnit přímo v PDF dokumentu a zaslat elektronicky přes IS Edookit, případně vytisknout a odevzdat v kanceláři školy. Ostatní speciální dokumenty jsou k dispozici v kanceláři.

Ztratil jsem klíče od šatny/kolárny

Navštivte kancelář v době úředních hodin pro zažádání o nový klíč - bude zpoplatněno.

Back to top