Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Nabízíme studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zeměřeních - ekonomika / telekomunikace a automatizace. Studenti jsou přijímáni bez příjímacích zkoušek na základě průměru ze 4. ročníku SŠ a maturitního vysvědčení. 

Nabízíme možnost dalšího studia pro prakticky zaměřené absolventy středních škol nejen v regionu. Snažíme se zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělání, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 na Vyšší odbornou školu v Olomouci se řídí podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění.

Denní forma studia

Kód a název oboru vzdělání:

26-47-N/.. Informační technologie - Aplikace výpočetní techniky

Zaměření:

 • Telekomunikace a automatizace
 • Ekonomika
 • Počty přijímaných studentů:

 • 60 celkem
 • Přihlášení ke studiu:


  nebo tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1 

  Do přijímacího řízení je zařazen uchazeč na základě přihlášky a dalších dokumentů:

 • potvrzení lékaře (pouze u zaměření Telekomunikace a automatizace) lékařský posudek ke stažení,
 • kopie maturitního vysvědčení.
 • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení dodá uchazeč ihned po jeho získání, nejpozději však den před konáním příslušného kola přijímacího řízení.

  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení lze dodat osobně, poštou, případně emailem sken a posléze osobně.

  Neúplná a nepodepsaná přihláška bez kopie maturitního vysvědčení se považuje za neplatnou a uchazeč je vyzván k doplnění.

  Termíny podání přihlášky:

  1. kolo - do 31. 5. 2021
  2. kolo - do 26. 8. 2021

  Další případné termíny:
  3. kolo – do 29. 10. 2021 - přijímání do 3. kola bylo ke dni 6. 9. 2021 pozastaveno vzhledem k naplnění kapacity oboru

  Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:

  VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, 779 00 Olomouc, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Termíny přijímacího řízení:
  1. kolo - 21. 6. 2021
  2. kolo - 31. 8. 2021
  3. kolo – 29. 10. 2021

  Kritéria přijímacího řízení:

  Při vyhodnocení přijímacího řízení bude komise přihlížet na bodové skóre výsledků vzdělávání ve 4. ročníku SŠ a maturitní zkoušky:

 • výsledky vzdělávání ve 4. ročníku SŠ (0 - 10 bodů)
 • výsledky maturitní zkoušky (0 - 10 bodů)
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den (3. 6., 27. 8. a 29. 10.) ve vitríně u vchodu do školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím e-mailu obdrží pouze nepřijatí uchazeči spolu s vyrozuměním, o důvodech nepřijetí. Přijatí uchazeči postupují dle pokynů na stránce Informace pro přijaté uchazeče.

  Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ:

  Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500 Kč) na účet školy 155831351/0300 se specifickým symbolem 6020331 do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška č. 10/2005, § 15).

  Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzováno jako nezájem o studium.

  Školné činí celkově 3.000 Kč ročně (ve dvou splátkách). Studenti mohou požádat o snížení této částky ze sociálních důvodů, bližší informace na sekretariátu školy.

  Dálková forma studia

  Podmínky pro přijetí na dálkovou formu studia jsou stejné jako u denního.

  Otevření dálkové formy studia je však v letošním školním roce podmíněno přihlášením minimálního počtu zájemců o studium v 1. kole, který činí 5 pro každé zaměření zvlášť.

  Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky ke studiu na VOŠ byla schválena dne 31. 1. 2021.   

  Back to top