Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Nabízíme studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zeměřeních - ekonomika a telekomunikace. Studenti jsou přijímáni bez příjímacích zkoušek na základě průměru ze 4. ročníku SŠ a maturitního vysvědčení. 

Nabízíme možnost dalšího studia pro prakticky zaměřené absolventy středních škol v regionu. Snažíme se zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 na Vyšší odbornou školu v Olomouci se řídí podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění.

Denní forma studia

Kód a název oboru vzdělávání:

26-47-N/02 Informační technologie - Aplikace výpočetní techniky

Zaměření:

 • Telekomunikace
 • Ekonomika
 • Počty přijímaných studentů:

 • 60 celkem
 • Přihlášení ke studiu:

  Tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1 nebo přihlášení formou emailu (s požadovanými údaji - viz odrážky níže) s následným vyplněním údajů do přihlášky osobně na škole.

  Do přijímacího řízení je zařazen uchazeč na základě přihlášky, která musí být řádně vyplněna:

 • zvolený obor a zaměření (do rubriky "Studijní obor" uchazeč uvede jak zvolený obor tak zaměření),
 • rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 • kód, název oboru (KKOV) a IZO střední školy, odkud se uchazeč hlásí,
 • potvrzení správnosti údajů - razítko střední školy,
 • potvrzení lékaře (pouze u zaměření Telekomunikace),
 • podpis uchazeče,
 • kopie maturitního vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky.
 • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení dodá uchazeč ihned po jeho získání, nejpozději však týden před konáním příslušného kola přijímacího řízení.

  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení lze dodat osobně, poštou, elektronicky.

  Neúplná a nepodepsaná přihláška bez kopie maturitního vysvědčení se považuje za neplatnou a uchazeč je vyzván k doplnění.

  Termíny podání přihlášky:

  2. kolo - do 27. 8. 2018

  Další případné termíny:
  3. kolo – do 29. 10. 2018

  Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:

  VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, 779 00 Olomouc, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Termíny přijímacího řízení:
  1. kolo - 19. 6. 2018
  2. kolo - 30. 8. 2018
  3. kolo – 30. 10. 2018

  Kritéria přijímacího řízení:

  Při vyhodnocení přijímacího řízení bude komise přihlížet na bodové skóre výsledků vzdělávání ve 4. ročníku SŠ a maturitní zkoušky:

 • výsledky vzdělávání ve 4. ročníku SŠ (0 - 10 bodů)
 • výsledky maturitní zkoušky (0 - 10 bodů)
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den (20. 6., 31. 8. a 31. 10.) ve vitríně u vchodu do školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od konání přijímacího řízení.

  Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ:

  Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) na účet školy 155831351/0300 do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška č. 10/2005, § 15).

  Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzováno jako nezájem o studium.

  Školné činí celkově 3 000 Kč ročně (ve dvou splátkách). Studenti mohou požádat o snížení této částky ze sociálních důvodů, bližší informace na sekretariátu školy.

  Dálková forma studia

  Podmínky pro přijetí na dálkovou formu studia jsou stejné jako u denního.

  Otevření dálkové formy studia je však v letošním školním roce podmíněno přihlášením minimálního počtu zájemců o studium v 1. kole, který činí 10 pro každé zaměření samostatně. Tento stav nebyl naplněn, a proto budou zaslané přihlášky automaticky přesunuty do přijímacího řízení na školní rok 2019/2020.

  Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky ke studiu na VOŠ byla schválena dne 15. 3. 2018.   

  Back to top