Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení

Podle § 15 , odst. 2 Vyhlášky 10/2005 Sb. jsou studenti denní formy studia povinni nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí, uhradit první splátku školného (1.500 Kč) za zimní semestr, č.ú. 155831351/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (6místné,84..., viz informace k přijímacímu řízení), specifický symbol = 6020331 (školné se při nezahájení nebo zanechání studia nevrací), a tím potvrdí zájem o studium. Nezaplacení školného se považuje jako nezájem o studium.

Upozornění: Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu v pondělí 2. září 2024 v 11.00 hod. do posluchárny školy.
S sebou občanský průkaz, 1 fotografie (případně se lze vyfotit na místě), originály listin (maturitní a ročníkové vysvědčení, lékařské potvrzení u zaměření telekomunikace a automatizace), pokud tyto nebyly zaslány v úředně ověřené kopii.
Neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. V případě dalších dotazů kontaktujte kancelář školy nebo budoucí třídní učitelku Ing. Věru Martinkou (viz Kontakty). V případě, že z jakéhokoliv důvodu nenastoupíte ke studiu na VOŠ, oznamte nám prosím tuto skutečnost telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu školy.

Zahájení výuky v zimním období je od pondělí 9. září 2024 dle platného rozvrhu, který bude k dispozici u zápisu.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2