Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Téma absolventské práce si student ve 3. ročníku VOŠ podle zaměření vybírá z praxe.
Absolventské práce (zaměření  - ekonomika) jsou zaměřeny například na analýzu hospodaření, marketing, personální management firem. Ve státní správě se zaměřuje na rozbor hospodaření v příspěvkových a rozpočtových organizacích (obec, škola).  
Absolventské práce (zaměření  -  telekomunikace)  se zabývají  zejména o problematiku zavedení počítačových sítí, zabezpečení objektů, tvorbu www-stránek, apod.


Zde uvádíme nejzajímavější témata absolventských prací:
  • Personální činnost podniku TESCO
  • Webová aplikace pro testování žáků
  • Evidence a výpůjčky absolventských prací
  • Finanční analýza firmy Viadesigne s.r.o.
  • Modernizace systému datového zálohování podniku
  • CHIPSET AMD 970 – test základních desek

Back to top