Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle
Přijímací řízení na VOŠ v Olomouci se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění.

Kód a název oboru vzdělávání: 26-47-N/02 Informační technologie - Aplikace výpočetní techniky

Zaměření:

 • Telekomunikace
 • Ekonomika

Přihlášení ke studiu:

Tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1 nebo elektronická verze přihlášky.

(přihlášky podané po 1. 6. 2017 budou zařazeny automaticky do II. kola přijímacího řízení)

Do přijímacího řízení je zařazen uchazeč na základě přihlášky, která musí být řádně vyplněna.

 • zvolený obor a zaměření (do rubriky "Studijní obor" uchazeč uvede jak zvolený obor, tak zaměření)
 • rodné číslo a číslo občanského průkazu
 • kód, název oboru (KKOV) a IZO střední školy, odkud se uchazeč hlásí
 • potvrzení správnosti údajů - razítko střední školy
 • potvrzení lékaře (pouze u zaměření Telekomunikace - u denního studia)
 • podpis uchazeče
 • kopie maturitního vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení dodá uchazeč ihned po jeho získání, nejpozději však týden před konáním příslušného kola přijímacího řízení.

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení lze dodat osobně, poštou, elektronicky.

Neúplná a nepodepsaná přihláška bez kopie maturitního vysvědčení se považuje za neplatnou a je uchazeči vrácena k doplnění.

Termíny podání přihlášky:

 1. I. kolo - do 31. 5. 2017
 2. II. kolo - do 15. 8. 2017

Přihlášky podané po 1. 6. 2017 budou zařazeny do II. kola přijímacího řízení.
Termíny podání přihlášky pro případná další kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy.

Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:
VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, 772 00 Olomouc, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termíny přijímacího řízení:

I. kolo - 19. 6. 2017

II. kolo - 30. 8. 2017

V případě doplnění kapacity oboru či zaměření mohu být vyhlášena další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

Při vyhodnocení přijímacího řízení bude komise přihlížet na bodové skóre výsledků vzdělávání ve 4. ročníku SŠ a maturitní zkoušky:

Výsledky vzdělávání ve 4. ročníku SŠ (10-0 bodů)

Výsledky maturitní zkoušky (10-0 bodů)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od konání přijímacího řízení.

Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) na účet školy 155831351/0300 do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška č. 10/2005, § 15).
Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzováno jako nezájem o studium.


Pro každý školní rok budou následující údaje upřesněny rozhodnutím ředitele školy:
Školní rok: 2017/2018
Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2017 (I.kolo),
do 15. 8. 2017 (II. kolo)
Administrativní poplatek: není
Termín přijímacího řízení: pondělí 19. 6. 2017 (I.kolo), středa 30. 8. 2017 (II. kolo)

Zápis do I. ročníků: úterý 29.8.2017 v 9.00 hodin (posluchárna)
Denní forma studia: 60 studentů
Školné: 3 000 Kč ročně (ve dvou splátkách)


Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky ke studiu na VOŠ byla schválena
dne 10. 1. 2017.


PaedDr. Jiří Michal
ředitel školy

Back to top