Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle

infoUpozorňujeme, že v pátek 9. února 2018 běží výuka podle normálního rozvrhu a změn.

Žáci a studenti naší školy byli během čtvrtka 8. února 2018 vystaveni podvodným informacím prostřednictvím emailu s falešnou identitou. Na odhalení viníků a vyšším zabezpečení intenzivně pracujeme.

Nutno ovšem podotknout, že jediná forma informování o změnách v rozvrhu je podchycena v platném školním řádu, bod 4.5 (nástěnka vedle sborovny a webové stránky školy). Vzhledem k tomu nelze považovat páteční absenci některých žáků a studentů za omluvenou tímto podvrženým emailem.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů a forem vzdělávání se odevzdávají do sekretariátu ředitele školy nejpozději do 1. 3. 2018.

Lyžařské kurzy SPŠE
I ve školním roce 2017/18 žáci prvních ročníků SPŠE absolvují LVVZ, během kterého se budou zdokonalovat nejen ve sjezdovém lyžování a jízdě

Inovace ŠVP

V současné době dochází u oboru Elektrotechnika k průběžné inovaci ŠVP, který nově ponese název Automatizační a komunikační systémy (současný název Počítačové a informační systémy). 

mikrobir
Abychom podpořili zájemce ze základních škol o programování mikropočítače micro:bit vznikl na naší škole kroužek programování BBC mikro:bit. Na kroužek se již nelze přihlásit, kapacita kroužku byla naplněna, děkujeme za zájem.

Soutěž studentů na fakultě elektrotechniky FEKT Brno.
Soutěž je určena pro studenty středních škol, v letošním roce se konal 5. ročník.

Kybernetická soutěž

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2017/2018 druhý ročník české celorepublikové soutěže v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol.

Back to top