Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Praktická elektrotechnika a elektronika

Studenti se setkávají v prostorách praktické výuky v 2. budově v přízemí – dílny praxe.

Kroužek je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem o praktickou výrobu.

 

Zaměření: výroba plošných spojů fotocestou, výroba nf zařízení, napájecích zdrojů, výroba přijímačů (SV, DV, FM), výroba hraček a modelů.
Žáci si určují sami druh výrobku dle vlastního zájmu a uvážení.
Studenti pracují pod laskavým a trpělivým vedením pana Ing. Pospíšila.

 

Mikroprocesorová a číslicová technika

Kroužek probíhá v laboratoři mikroprocesorové techniky v 2. budově v 1.poschodí(nad jídelnou).

Zaměřujeme na pochopení a práci s číslicovými obvody (kombinační a sekvenční obvody TTL a CMOS). Práce je zaměřena na praktické zapojení na nepájivém poli. Studenti pracují dle zájmu na různých problémech. Kroužek můžou navštěvovat studenti všech ročníků a všech zaměření. Zvláště doporučuji studentům technického lycea kurz programování světového jednočipu 8051 (kterým je například řízena doprava MHD v Olomouci).
Začátek kurzu je vždy startován s novým pololetím. Je však možno přijít kdykoliv .
V rámci kroužku je také možno doplnit učivo předmětu číslicová (2.ročník) a mikroprocesorová (3.ročník) technika.
Laboratoř je plně vybavena programátory, mazačkami a má také plnou součástkovou základnu.
Na setkání s Vámi se těší Ing. Veselá Zuzana.

CD Mikroprocesorová technika

 

Digitální fotografie

Členové kroužku se setkávají každou středu v 14.15 v laboratoři fyziky. Již počátkem tohoto školního roku se nám podařilo zrekonstruovat a vylepšit osvětlovací zařízení a pracujeme na vybudování fotografického koutku v laboratoři fyziky. Máme za sebou také úspěšné fotografování pro módní katalog jedné z fiktivních firem naší školy a připravujeme studiové fotografování členů pedagogického sboru. Kroužek je neustále otveřen pro nové členy, vlastnictví digitálního fotoaparátu není nutnou podmínkou. Bližší informace u vedoucího kroužku Mgr. Petra Pavelky

 
Programování

Kroužek programování ve školním roce 2018/19 probíhá v pondělí od 14:20 v počítačové učebně LP5, která se nachází v půdních prostorách hlavní budovy školy.
Náplní kroužku je programování v jazyce C, ale po dohodě je možno programovat i v jiných jazycích dle zájmu studentů. V letošním školním roce kroužek navštěvuje řada začátečníků, s nimiž se věnujeme základům programování v C. S pokročilejšími programátory řešíme náročnější úlohy dle schopností či individuálních požadavků každého člena.
Bližší informace o kroužku sdělí vedoucí kroužku Ing. Václav Křížan.

Český jazyk nejen pro maturanty

Garant: Mgr. Daňková, pro 3. a 4. ročníky SPŠE

Anotace:

 1. procvičování a upevňování českých pravopisných pravidel (pravopisná gramotnost),
 2. literárně – historické kvízy,
 3. ústní projev bez obav, jeho hlavní zásady,
 4. slohový výcvik, hlavní znaky jednotlivých slohových útvarů.

Anglická konverzace

Garant: Mgr. Prochasková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Něměcká konverzace

Garant: Mgr. Langerová, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Ruská konverzace

Garant: Mgr. Jirátková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Francouzština pro začátečníky

Garant: Mgr. Jirátková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. základy písemného i ústního projevu,
 2. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 3. základní konverzační témata.Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
Plné znění Organizačního řádu soutěže č.j. 6988/2007-51 ze dne 14. 6. 2007 najdete na Internetu na stránkách www.nidm.cz nebo www.soc.cz.

Back to top