Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

V týdnu od 15. května 2023 se třída 2L zúčastnika akce nazvané UP week. Žáci navštívili Gaming centrum v olomouci a dále několik výzkumných pracovištích a odborných učeben Univerzity Palackého Olomouc. Žáci se seznámili s praktickými aspekty vědeckého výzkumu v různých oblastech a univerzitní pedagogové přiblížili žákům perspektivy dalšího studia po absolvování střední školy.

Žáci spolu s pedagogickým dozorem v jednotlivých dnech navštívili následující pracoviště:

 • Gaming Centrum Olomouc 
 • Přírodovědecká fakulta - kvantová optika, atomová a jaderná fyzika + nanotechnologie, laboratoř Elektroniky, katedra informatiky
 • Fakulta tělesné kultury
 • Pedagogická fakulta - informační a technická výchova, DigiDoupě
 • Přírodovědecká fakulta - Katedra algebry a geometrie, 3D modelování jako aplikace DEG
 • Návštěva jednotlivých pracovišť se odvíjela v podobném duchu - představení fakulty, prohlídka prostor a praktická činnost připravená pracovníky na jednotlivých pracovištích.

  Poděkování patrří všem, kteří se na UP weeku podíleli, především pak těmto zaměstnancům UP Olomouc:
  RNDr. Miroslav JEŽEK, Ph.D.
  Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.
  Mgr. Michal Dudka
  Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
  Mgr. Pavel Háp, PhD.
  Bc. Lukáš Kubala
  Ing. Mgr. Michal Sedláček, PhD.
  Mgr. Jiří Kratochvíl Ph.D.
  Lubomír Jurka - Gaming Centrum Olomouc

  Fotogalerie

  Back to top