Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Týden od 16. května 2022 byl pro třídu 2L nazván UP week. Jedná se o nový prvek v inovovaném ŠVP oboru Technické lyceum, který je vyhrazen pro návštěvu žáků na výzkumných pracovištích Univerzity Palackého Olomouc. Smyslem tohoto projektu je přiblížit žákům možnosti dalšího studia po ukončení střední školy a také práci vědeckých pracovníků v rámci praktického výzkumu v různých oblastech.

Žáci spolu s pedagogickým dozorem v jednotlivých dnech navštívili následující pracoviště:

 • Přírodovědecká fakulta - experimentální fyzika
 • Přírodovědecká fakulta - geoinformatika
 • Fakulta tělesné kultury
 • Společná laboratoř optiky
 • Pedagogická fakulta - informační a technická výchova
 • Návštěva jednotlivých pracovišť se odvíjela v podobném duchu - představení pracoviště resp. fakulty, prohlídka prostor a praktická činnost připravená pracovníky na jednotlivých stanovištích.

  Zhodnocení UP weeku na základě dotazníku pro žáky 2L

 • organizace celého UP weeku je hodnocena výslednou známkou 1,61
 • rozsah akce připadal 61 % žákům jako optimální, zbytku respondentů přijde 1 týden málo
 • z hlediska hodnocení jednotlivých pracovišť si nejlépe vedla experimentální fyzika na PřF (1,86), těsně v závěsu pak FTK (1,89) a na třetí příčce skončila informační a technická výchova na PdF (1,96)
 • žáci v otázce přínosu UP weeku nejčastěji označili inspirace pro další studium, poté vítaná možnost vynechat výuku a také rozšíření znalostí o oboru, kterému se věnuji
 • mezi nejzajímavější části UP weeku žáci zařadili geoinformatiku3D modelování a tiskelektronový mikroskopFTK, dále pak nanotechnologie, automatizace výroby, společná laboratoř optiky, zapojování obvodů
 • doporučení pro realizaci příštího UP weeku, které z dotazníku vyplynulo - víc praxe než mluvení, aby se fakulty nějak domluvili o společné prezentaci, slyšet každý den to samé o UP není úplně vhodné
 • a na závěr pár postřehů:
  • fajn zpestření výuky, nové zážitky, nabytí nových vědomostí a nějaká ta inspirace do budoucna.
  • chtělo by to i více fakult
  • program na ftk byl vzdálenější od našeho oboru a v důsledku byl méně zajímavý
  • více takových akcí po fakultách UP
 • Závěrem si dovolím ze srdce poděkovat všem, kteří se na 1. ročníku UP weeku podíleli, především pak zaměstnancům UP Olomouc. Jmenovitě Mgr. Dagmar Petrželové, Mgr. Michalu Dudkovi, Mgr. Pavlu Hápovi, Ph.D., RNDr. Pavlu Horváthovi, Ph.D. a Ing. Mgr. Michalu Sedláčkovi, Ph.D. Věřím, že se nám podobně úspěšně podaří uspořádat i další ročníky UP weeku.

  Back to top