Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

logolink op vvv


Naše škola realizuje projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016291, podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Naše škola využívá tento projekt k následujícím aktivitám

- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ a VOŠ.
- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ.
- Tandemová výuka na SŠ a VOŠ.
- Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
- Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
- CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ
- Zapojení ICT technika do výuky na SŠ a VOŠ
- Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
- Klub pro žáky SŠ 
- Projektový den ve škole a mimo školu
- Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
- Nové metody ve výuce na SŠ

Back to top