Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
Od září 2013 jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (www.prf.upol.cz), což umožňuje našim studentům účastnit se odborných exkurzí a stáží na vysoké škole. Vzájemná spolupráce mezi školami spočívá také v rozvoji talentovaných žáků, v realizaci pedagogických praxí studentů PřF UP na naší škole a na přípravě společných grantových projektů.

Back to top