Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Název školy: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická
Ulice: Božetěchova 3
PSČ, Místo: 779 00 OLOMOUC
Telefon: 585 208 121
Fax: 585 208 122
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2017 - 2019

Hlavní cíle:
 • Zefektivnit výuku v širokém spektru předmětů s využitím ICT.
 • Realizovat kompletní rekonstrukci síťové infrastruktury včetně serverové části.
 • Zprovoznit nové služby pro žáky, studenty i pedagogy.
 • Připravit pedagogy, studenty a žáky na využívání e-learningových aplikací ve výuce.
 • Zavést nový informační systém pro vedení školní agendy pro úplnou digitalizaci výukového procesu.
 • Zvýšit využívání interaktivních technologií při výuce.
Dílčí cíle:
 • Zpřístupnit možnosti online prezentace jednotlivých vyučujících a předmětových komisí.
 • Využívat Learning Management Systémy (konkrétně Moodle) pro výuku, testování i tvorbu dalších e-learningových kurzů.
 • Proškolit pedagogy v používání LMS Moodle.
 • Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky, studenty, rodiči formou nového informačního systému.
 • Zajistit kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách a umožnit jednotlivým PK, resp. jejich členům aktuálně měnit informace v sekcích příslušné PK.
 • Dovybavit počítačové laboratoře o technické prostředky podporující snadné využití dataprojektorů a interaktivních tabulí resp. eBeam zařízení.
Způsob dosažení těchto cílů:
 • Zapojení do projektu IROP na obnovu infrastrutury středních škol.
 • Uzavření smlouvy a zprovoznění nového informačního systému.
 • Prezentace výukových bloků prostřednictvím LMS.
 • Školní webové stránky rozšířeny o nové moduly a vyšší podporu responzivity.
 • Potřebné finanční zdroje se škola pokusí získat z prostředků na realizaci projektů a z vlastních zdrojů, podpořených dotacemi od zřizovatele.


Údaje o škole:

Celkový počet žáků ve škole: 452
- z toho na střední škole: 334
- z toho na vyšší odborné škole: 118
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy: 38
Celkový počet nepedagogických zaměstnanců: 10
Počet tříd: 18


Vybavení školy počítačovou technikou:

  Počet
přípojných
míst
Aktuální
počet
počítačů
Stav
2016
Stav
2017
Finanční zajištění
Laboratoře výpočetní techniky (5+1) 104 104 80 98 Projekt IROP
Odborné učebny 32 30 12 28 Projektové aktivity
Sborovna 1 1 1 1 Rozpočet školy
Kabinety 28 32 28 32 Rozpočet školy
Vedení školy 6 6 4 6 Rozpočet školy

V letošním roce již dosahujeme standardu v oblasti vybavení počítačovou technikou pro žáky. Vybavení dle standardu pro učitele taktéž dosahujeme, techniku průběžně inovujeme.

Počítačová síť
Školní síť je realizována strukturovanou kabeláží s rozvody k jednotlivým pracovištím. Použité přenosové médium je UTP kategorie 6 a 5e. Síť je tvořena segmenty pracujícími na rychlosti 1Gbps a 100 Mbps. Propojení mezi oběma budovami je řešeno optickým kabelem. V každé laboratoři je k dispozici jedna volná zásuvka pro připojení notebooku učitele či jiného zařízení.

Způsob připojení na internet
V současné době je připojení školy k Internetu realizováno optickým kabelem mezi školou a Střední odbornou školou obchodu a služeb Štursova Olomouc.

Zajišťované serverové služby
Serverové služby poskytované ve školní síti jsou zejména správa účtů všech uživatelů sítě, DNS, DHCP, souborový, tiskový, webový a emailový server. Správa školní sítě je zajištěna vlastními silami – škola má vlastního správce, který má na starosti údržbu celé sítě, řešení technických problémů a administraci informačních systémů školy.

Další technika
Škola disponuje následujícím technickým vybavením: 6 síťových tiskáren pro žáky i pedagogy, 2 scannery, 16 dataprojektorů, 2 digitální fotoaparáty a 1 digitální videokamera získané v rámci ESF projektů.

Ukládání dat
Žáci mají k dispozici své domovské adresáře pro uchování vlastních dat. Dále mají k dispozici USB rozhraní pro přenos dat a také vypalovací mechaniku pro zálohování. Vybraní vyučující používají cloudová úložiště v rámci Google Apps.

Přehled používaného software a předpokládaných investic v letech 2017 - 2019:

Druh software

Současný stav

Investice 2017 – 2019

Operační systémy

MS Windows 7, 10, Linux Debian

MS Windows 10, multilicence

Textové editory

MS Word 2007, Libre Office

MS Word 2016, multilicence

Tabulkové editory

MS Excel 2007, Libre Office

MS Excel 2016, multilicence

Grafické editory

Zoner Photo Studio, CorelGraphicSuite, GIMP, Inkscape

upgrade stávajících, Adobe PS

Editory prezentací

MS PowerPoint 2007, Libre Office

MS PowerPoint 2016, multilicence

Tvorba internetových stránek

PSPad

upgrade

Internetové prohlížeče

IE 11, Mozzila FireFox, Google Chrome

upgrade

Klienti elektronické pošty

MS Outlook, Thunderbird

upgrade

Databázové aplikace

MS Access 2007, MS Visual FoxPro

MS Access 2016, multilicence

Výukové aplikace a online výukové zdroje

Škola za školou, encyklopedie, slovníky, lexikony apod.

LMS Moodle s výukovým obsahem pro VOŠ i SPŠE

Antivirová ochrana

AVG multilicence

upgrade, přechod na NOD

Ostatní aplikace

iTalc, Altap Salamander

upgrade


Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem tj. škola je držitelem licencí k jejich používání.

Back to top