MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA PROGRAMOVÁNÍ JEDNOČIPU 8051

Jednočipový mikropočítač řady 8051 je v současné době nepsaným standardem v mikroprocesorové technice. Jeho architektura a instrukční soubor se staly základem pro celou řadu vyšších typů jednočipových mikropočítačů.

Úkolem výukového kurzu je popis elementárních programátorských technik a postupů, které je nutno zvládnout pro programování konkrétních aplikací. Výhodou je velmi nízká cena (od 40,- Kč do 200,- Kč) těchto obvodů, takže jsou dostupné jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Projekt je rozdělen do 4 částí:
  • Část 1. Popis jednoduchých programátorských praktik s ukázkou ve FLASH
  • Část 2. Programování v programu AS51 fy EASY SOFT
  • Část 3. Ukázky simulace vstupů a výstupů v programu VIEW51
  • Část 4. Návod na výrobu programátoru, simulátoru a základních modulů 8051