Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

CKP 09: Pracovní jednání
středa, 16. říjen 2019, 10:00 - 12:45
Zobrazení : 105
9:30 – 10:00 Prezence (Registrace) Členové CKP
10:00 – 10.15 Úvodní slovo koordinátora VA CKP 09, aktualizace AP CKP09 pro 2019 až 06/2020 koordinátor věcných aktivit CKP 09
10.15 – 10:30 Naplánované aktivity – podzim 2019, workshopy, sdílené projektové dny a soutěž, téma aktivit, termíny realizace a její průběh Garant WS
10.30 – 10.45 Plánování aktivit, harmonogramu realizace a výběr zaměření/témat pro 1. pololetí 2020 Členové CKP, Garant WS
10:45 – 11.00 Výkaznictví a shromaždování podkladů pro monit. zprávy v rámci CKP Koordinátor věcných aktivit CKP + členové CKP
11:00 – 11:15 Práce na aktivitě - Tvorba plánů exkurzí pro žáky SŠ koordinátor věcných aktivit CKP 09
11:15-11:30 Bookport, jeho využívání a možnosti použití v rámci projektu, distribuce účtů, používání žáky škol. koordinátor věcných aktivit CKP 09
11.30 – 12:00 Příspěvek paní Mgr. Světlany Daňkové (garant KMK) popř. Ing. Márii Novotné (týmový manažer CKP09) - aktuální dění v IKAP, koordinace projektu v dalším období Garant KMK, týmový manažer CKP 09
12.00-12:30 Představení práce jednotlivých KMK ze strany metodiků-konzultantů v CKP09 Metodici-konzultanti, členové CKP 09
12:30-12:45 Různé a závěr, shrnutí výsledků jednání Členové CKP
Místo Střední škola Technická a obchodní, Olomouc, Kosínova 4, Kosinova 872/4, 779 00 Olomouc, Česko

Back to top