Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Asociace SPŠ
Od úterý, 1. říjen 2019 -  09:00
Do středa, 2. říjen 2019 - 13:30
Zobrazení : 79
08:00 – 09:00 h Snídaně
08:45 – 09:15 h Prezence
09:15 – 10:00 h Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období
Ing. Jiří Zajíček, předseda A SPŠ ČR

10:00 – 10:45 h Aktuální informace z MŠMT
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

10:45 – 11:00 h Přestávka

11:00 – 11:30 h Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů ČR

11:30 – 12:00 h Jak mohou data České školní inspekce přispět ke vzdělávání pro budoucnost
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor, ČŠI

12:00 – 12:30 h Diskuse k dopolednímu bloku jednání
12:30 – 13:30 h Oběd
13:30 – 16:30 h Jednání v odborných sekcích

16:30 – 16:45 h Přestávka

16:45 – 17:30 h Výsledky MZ 2019 a příprava MZ 2020
Přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělání
RNDr. Michaela Kleňhová, Ing. Jiří Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

17.30 – 18.30 h Valná hromada Asociace SPŠ ČR, 1. část
- volby členů Rady asociace a Dozorčí rady pro období 2019 - 2024

18:30 – 19:00 h Večeře

od 20:00 h Neformální část jednání, diskuse účastníků

**********************************************************
08:00 – 09:00 h Snídaně

09:00 – 10:00 h Valná hromada Asociace SPŠ ČR – 2. část
- zpráva Dozorčí rady o hospodaření
- projednání a schválení výsledků hospodaření
- projednání a schválení rozpočtu pro rok 2020
- výsledky voleb členů Rady asociace a Dozorčí rady
- výstupy z jednání odborných sekcí (vedoucí odborných sekcí)

10:00 – 11:30 h Zpracování školních dat s využitím platformy Tovek a ukázka praktického využití
Miroslav Wiedermann, obchodní ředitel TOVEK, spol. s r.o.

11:30 – 12:30 h Valná hromada Asociace SPŠ ČR – 3. část
- formulace a schválení usnesení
- různé

12:30 – 13:30 h Oběd

13:30 h Ukončení semináře
Místo Orea Resort Horal, Svatopetrská 280, Špindlerův Mlýn.

Back to top