Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle

Výsledky přijímacího řízení: obor 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Ekonomika (denní forma)
Výsledky přijímacího řízení: obor 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Telekomunikace (denní forma)

Podle § 15 , odst. 2 Vyhlášky 10/2005 Sb. jste povinni nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy převezmete rozhodnutí o přijetí, uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) za zimní semestr, č.ú. 155831351/0300, variabilní symbol je Vaše identifikační číslo.

Upozornění: Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu v úterý 28. srpna 2018v 11.00 hod. do posluchárny.
S sebou občanský průkaz, 2 fotografie, 290 Kč ISIC + 30 Kč index.
Neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. V případě dalších dotazů kontaktujte kancelář školy nebo budoucí třídní učitelku Ing. Vladimíru Šmídovou (viz Kontakty)

Back to top