Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Výsledky přijímacího řízení - denní forma:


Výsledky přijímacího řízení - dálková forma:

Podle § 15 , odst. 2 Vyhlášky 10/2005 Sb. jsou studenti denní formy studia povinni nejpozději do 15 dnů ode dne převezetí rozhodnutí o přijetí, uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) za zimní semestr, č.ú. 155831351/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (5místné, viz ISIC karta), specifický symbol = 6020331.

Upozornění: Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu ve středu 1. září 2021v 11.00 hod. (denní forma) a v 15:00 hod. (dálková forma) do posluchárny.
S sebou občanský průkaz, 1 fotografie, 290 Kč ISIC.
Neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. V případě dalších dotazů kontaktujte kancelář školy nebo budoucí třídní učitelku Ing. Vladimíru Šmídovou (viz Kontakty)

Back to top