Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Vzhledem k výraznému převisu zájemců o oba studijní obory ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl, že 2. ani další kola přijímacího řízení nebudou vypisována.

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí. Těmto uchazečům bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení.

Evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí:

  • obor Elektrotechnika - 141, 47, 91, 138, 50, 100, 150, 189, 5, 63, 140, 142, 108, 168, 23, 158, 30, 153, 43, 53, 197, 120, 146, 59, 33, 211, 207, 174, 139, 79, 14, 201, 83.
  • obor Technické lyceum - 210, 152, 105, 155, 192, 203, 173, 133, 13, 136.

Všichni přijatí (resp. jejich zákonní zástupci) obdrží na přelomu května a června e-mail s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole. Pokud tento e-mail neobdržíte, prohlédněte i složku s Nevyžádanou poštou, příp. nás kontaktujte telefonicky na 585 208 121.

Back to top