Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání: Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (maximální možný zisk 140 bodů):
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
    • první přijatý uchazeč - ev. číslo přihlášky 165 - 124,00 bodů
    • poslední přiajtyý uchazeč - ev. číslo přihlášky 127 - 74,02 bodů (u redukovaného pořadí je zohledněn pouze výsledek z MAT)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
    • první přijatý uchazeč - ev. číslo přihlášky 49 - 115,10 bodů
    • poslední přiajtyý uchazeč - ev. číslo přihlášky 17 - 50,35 bodů (u redukovaného pořadí je zohledněn pouze výsledek z MAT)
Upozornění: nepřijatí uchazeči mohou mít i vyšší bodový zisk než poslední přijatý uchazeč - to je dáno použitím redukovaného pořadí u uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí, kteří neabsolvovali test z českého jazyka a literatury.

Back to top