Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
7.5. 2019 od 8:00 hod. proběhne v posluchárně školení vyhlášky 50/1978Sb. 
Školení je povinné pro třídy 4A a 4B. 

S sebou doklad totožnosti, vyplněnou přihlášku a 500,-Kč. Přihláška k vyzvednutí u ing. Haniny nebo elektronicky viz příloha.
Lékařské potvrzení není třeba vyřizovat.

Do přihlášky do kolonky vzdělání patří:
Pro 4A a 4B: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Pro absolventy VOŠ: 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - telekomunikace

Back to top