Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Pokyny pro platbu účastníků lyžařského kurzu  ve školním roce 2018/2019 -  SPŠE Olomouc
Předpokládaná cena kurzu bez vleků dle informací ze dne 1. 9. 2018: plná penze + ubytování cca. 1950,- Kč, doprava autobusem cca. 450,-Kč.

CELKEM : 2400,-Kč

Tato částka bude uhrazena platebním příkazem na účet školy do 14. 12. 2018.

případné přeplatky (nedoplatky) budou vyúčtovány po ukončení kurzů do 8. 3. 2019


Platební údaje

Číslo účtu školy:    155831351/0300
Variabilní symbol = IDČ studenta  :   38 . . .
isic

Specifický symbol
třída 1B :  01
třída 1A :  02
třída 1L :  03

Back to top