Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle
Rádi bychom navázali na přerušenou tradici vydávání školního časopisu, kterému dávali tvář jazykově nadaní žáci naší školy
a s měsíční periodicitou sytili hlad ostatních žáků po „čtivu“, jež zrcadlilo jak literární invenci přispěvatelů,
tak běžný život naší VOŠ a SPŠE.

Za tímto účelem vás, všechny žáky naší školy, oslovuji s nabídkou podílet se na tvorbě takového časopisu, kterému byste sami dávali obsah a směr, vyjevili v něm svůj literární talent jak při tvorbě prozaické, tak básnické a nechali tak na řádcích tohoto měsíčníku vykvést svoje tvůrčí vlohy.
 
Vítáni jsou nejen žáci s literárním přetlakem, ale samozřejmě také ti, kdož dokáží pracovat s textovým editorem do té míry, že budou schopni časopisu vtisknout poutavý grafický design a také ti, kteří by dokázali příspěvky opatřit nápaditými ilustracemi vytvořenými na počítači.
 
Časopis má mít punc originality, takže nebude pouhým kompilátem čehokoli staženého z internetu. Budeme se orientovat na vaši původní tvorbu, to v části literární, a na vaše schopnosti zpravodajské, to v části odrážející život naší školy.
 
Našel-li někdo z vás, kdo čtete tyto řádky, chuť systematicky a dlouhodobě se na tvorbě takového časopisu podílet, přihlaste se prosím u mě v kabinetě napravo od učebny JU2, abychom společně mohli sestavit redakční radu a také dostatečný okruh přispěvatelů, aby nám za chvíli nedošel dech.
 
Budu se těšit na váš zájem!                                                                                   
Mgr. Oto John
 

Back to top