Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na odvolání. Těmto odvoláním bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení. Vzhledem k naplněnosti obou oborů se ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl nevyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na odvolání

  • obor Elektrotechnika - 98, 164, 87, 165, 54, 7, 121, 191, 193, 9, 209, 88, 15, 192, 26, 163, 75, 243, 216.
  • obor Technické lyceum - 224, 89, 113, 106, 73, 159, 38, 229, 222, 145, 86, 172, 227, 12, 72, 234, 197, 118.

Všichni přijatí obdrží během tohoto týdne dopis s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole.

Back to top