Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na odvolání. Těmto odvoláním bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení. Vzhledem k naplněnosti obou oborů se ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl prozatím nevyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na odvolání

  • obor Elektrotechnika - 1, 96, 75, 52, 81, 19, 172, 16, 66, 187
  • obor Technické lyceum - 228, 8, 62, 21, 108, 201, 170, 43, 71, 217, 185, 74

Všichni přijatí obdrží během tohoto týdne dopis s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole.


Back to top