Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsem se zúčastnil 7. ročníku interaktivní konference Správy železnic pro studenty, která proběhla v konferenčních prostorách Hubhub v pražském paláci ARA.

Odborný program začal přednáškami na téma výstavby vysokorychlostních tratí v České republice a jejich napojení na evropskou železniční síť, jichž se ujali ředitel odboru přípravy VRT Martin Švehlík a ředitel odboru strategie Správy železnic Radek Čech. Následně se k tématu vysokorychlostních tratí vyjádřil pan Viktor Plank, který představil významné infrastrukturní projekty v Rakousku. Jedním z nich je například modernizace a zrychlení trati z Vídně do Břeclavi, tvořící důležitou součást evropské sítě.

Druhým velkým tématem byl evropský vlakový zabezpečovač ETCS (European train control system) a jeho zavádění na českých tratích, kterýmžto blokem nás prostřednictvím své přednášky provedl manažer programu ETCS Tomáš Konopáč. S evropským zabezpečovačem souvisí automatizace některých procesů na železnici a zavádění nových trendů a smart technologií do provozu. Zajímavý výstup na toto téma měl systémový specialista Správy železnic Lukáš Matta.

Po dvou odborných blocích se všichni účastníci konference rozdělili do čtyř skupin, z nichž každá dostala úkol týkající se aktuálně připravovaných projektů Správy železnic. Navrhovaná řešení jednotlivé skupiny následně prezentovaly před odbornou porotou, která vybrala vítězný návrh. Konkrétně v naší skupině jsme navrhovali aplikační úrovně vlakového zabezpečovače ETCS na síti Správy železnic na Moravě.

Program dále zpestřil pan ředitel společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko Dan Kurucz, který promluvil o budoucnosti vodíkových vlaků na české železnici, přičemž zmínil některé tratě, kde by mohly tyto vlaky být nasazeny. Jednou z nich je trať z Olomouce do Krnova a Opavy.

Následovaly další dva odborné bloky; v tom prvním nás náměstek generálního ředitele pro řízení provozu Miroslav Jasenčák seznámil s koncepcí dálkového řízení provozu v České republice, pánové Pavel Kolář a Petr Novák představili Centrální dispečerská pracoviště v Praze a v Přerově.

Posledním odborným blokem bylo představení významných projektů připravovaných Správou železnic. Mezi ně patří například modernizace IV. koridoru z Prahy do Českých Budějovic, rekonstrukce železničního uzlu Brno nebo tunel Praha - Beroun.

Konference splnila mé očekávání a je dobře, že Správa železnic tímto způsobem seznamuje studenty s připravovanými akcemi a projekty na železnici. Myslím, že propojení partnerských firem s žáky během středoškolského studia je skvělou přípravou na profesní budoucnost.

Autor: Jakub Křížan, žák třídy 1B, obor Elektrotechnika

Back to top