Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

I ve školním roce 2020/21 jsme zahájili práci několika kroužků a klubů. Dále bude probíhat setkávání několika skupin zaměřených na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a na přípravu nejen k maturitní zkoušce.

Kluby a doučování jsou financovány z projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II"

Více o zájmové činnosti na naší škole se dozvíte zde

Back to top