Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
 • Soutěž o mikropočítače mikro:bit
  Soutěž o mikropočítače mikro:bit
  V minulých týdnech proběhla díky sponzorům firmě Merit Group a NXP Semiconductors pro třídy 2B a 1L soutěž o mikropočítače Micro:bit.
 • Adaptační kurz tříd 1A a 1B
  Adaptační kurz tříd 1A a 1B
  20. – 22. září 2023 se třídy 1A a 1B zúčastnily adaptačního kurzu na chatě Orientce ve Staré Vsi u Rýmařova.
 • Výlet do Prahy se 4B
  Výlet do Prahy se 4B
  12. - 14. 9. 2023 se třída 4B zúčastnila exkurze do Prahy. Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu, pražské památky a stihli jsme i divadlo.
 • Soutěž o mikropočítače micro:bit
  Soutěž o mikropočítače micro:bit
  Třída 2B se 8. září zúčastnila tradiční soutěže v programování mikropočítače micro:bit v prostorách firmy HELLA v Mohelnici.
 • Projekt IKAPOK II - newsletter
  Projekt IKAPOK II - newsletter
  Newsletter projektu IKAPOKII popisuje nejzajímavější aktivity realizované ve spolupráci se základními školami z oblasti automatizace a robotiky.
 • Výlet do Energylandie
  Výlet do Energylandie
  Třídy 1B, 2A, 2L se 22. 6. 2023 zúčastnily zájezdu do zábavního parku Energylandia v Polsku. Strávili den plný zábavy a dobrodružství.

Pravidla pro poskytování stipendia 

Stipendia se poskytují žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

Žákům vybraných technických oborů vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje.
Hlavním cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na:

1. ročník: 1500 Kč za každé pololetí/žáka
2. ročník: 2000 Kč za každé pololetí/žáka
3. ročník: 2500 Kč za každé pololetí/žáka
4. ročník: 3000 Kč pouze za 1. pololetí/žáka
Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Podmínkou pro obdržení stipendia je:

1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21) a v daném školním roce nedosáhl věku 21 let.
2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

Back to top