Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
 • Úspěchy našich studentů v soutěžích
  Úspěchy našich studentů v soutěžích
  V tomto týdnu (10. 5 - 15.5) vyvrcholilo několik soutěží ve kterých naši studenti získali první místa. Blahopřejeme.
 • Talent pro firmy T-profi
  Talent pro firmy T-profi
  Tři studenti z 2A se zúčastnili celostátního kola týmové soutěže "Talenty pro firmy T - profi".konaného v Praze.
 • Soutěž ITenglish
  Soutěž ITenglish
  V pondělí 6. května 2019 proběhl na naší škole druhý ročník soutěže IT English Competition.
 • Okresní kolo SOČ
  Okresní kolo SOČ
  17. 4. 2019 proběhlo na Slovanském gymnáziu Olomouc okresní kolo SOČ. První místa v kategorii elektro a učební pomůcky obsadili žáci naší školy.
 • Krajské kolo Soutěže v programování 2019
  Krajské kolo Soutěže v programování 2019
  Přes 40 soutěžících se sešlo na naší škole, aby změřili své znalosti a dovednosti v Krajském kole soutěže v programování.
 • Plavecký dvojboj a trojboj SPŠE
  Plavecký dvojboj a trojboj SPŠE
  Žáci druhých a třetích ročníků absolvovali v návaznosti na rozšířenou plaveckou výuku na naší škole, již 10. ročník srovnávacích závodů.
Mgr. Miluše Langerová

Název kroužku:

Kroužek konverzace z německého jazyka

Vyučující:

Mgr. Miluše Langerová

Předběžný termín konání:

úterý 14:20 – 15:20
1x týdně/1 hodina

Místo konání:

JU2

Anotace kroužku:

1. Cíle kroužku:

Německý jazyk je v naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk s nižší hodinovou dotací. Toto zařazení respektuje dominanci angličtiny v technických disciplínách, ale méně již zohledňuje geografickou polohu naší republiky. To je blízkost německy mluvících zemí i výrazné zastoupení firem s německou mateřskou firmou v našem regionu.

Hlavním cílem našeho kroužku je umožnit zájemcům zdokonalení ve znalosti tohoto jazyka, a zejména se výrazně zlepšit v konverzaci. Dalším cílem je prohloubení znalostí reálií života v Německu a Rakousku, zároveň obohatit slovní zásobu žáků odbornou terminologií. Tyto dovednosti u našich absolventů výrazně zvýší možnost uplatnění v německy mluvících zemích nebo firmách s „německou nebo rakouskou matkou“.

Témata:

·       Erste Kontakte mit den Freunden aus dem Ausland

·       Familienleben in den deutschsprachigen Ländern

·       Schulwesen in Deutschland

·       Technisches Deutsch

·       Lebenslauf und Bewerbung

·       Feste und Bräuche

·       Wochenplan

·       Deutsche Küche

·       Wohnen

·       Gesundheit und menschlicher Körper

·       Realien von den deutschsprachigen Ländern

·       Reisen und Unterkunftsmöglichkeiten

Cílová skupina:

1.     –  3. r.

Back to top