Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
 • Veletrh fiktivních firem
  Veletrh fiktivních firem
  Studenti druhého ročníku VOŠ obor Ekonomika se zůčastnili 25. a 26. ledna veletrhu fiktivních firem konaného v obchodnáím centru Šantovka.
 • Nové laboratoře a dílny
  Nové laboratoře a dílny
  Na naší škole proběhla rekontrukce laboratoří elektrotechnických měření a dílen. Máme zcela nové a moderní vybavení.
 • Soutěž o novoročenku 2019
  Soutěž o novoročenku 2019
  Soutěž má vítěze. Které návrhy porota ocenila jako nejkrásnější?
 • Soutěž HACKHATHON 2018
  Soutěž HACKHATHON 2018
  Naši žáci se dne 24.11. 2018 účastnli soutěže IT HACKATHON JUNIOR 2018 v BEA campusu Olomouc. Obsadili krásné 1. místo. Blahopřejeme.
 • Soutěž
  Soutěž "Zachyť svoji svobodu"
  Filip Gronich obsadil svým soutěžním videopříspěvkem v celorepublikové soutěži „Zachyť svoji SVOBODU“ krásné 2. místo. Blahopřejeme.
Mgr. Miluše Langerová

Název kroužku:

Kroužek konverzace z německého jazyka

Vyučující:

Mgr. Miluše Langerová

Předběžný termín konání:

úterý 14:20 – 15:20
1x týdně/1 hodina

Místo konání:

JU2

Anotace kroužku:

1. Cíle kroužku:

Německý jazyk je v naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk s nižší hodinovou dotací. Toto zařazení respektuje dominanci angličtiny v technických disciplínách, ale méně již zohledňuje geografickou polohu naší republiky. To je blízkost německy mluvících zemí i výrazné zastoupení firem s německou mateřskou firmou v našem regionu.

Hlavním cílem našeho kroužku je umožnit zájemcům zdokonalení ve znalosti tohoto jazyka, a zejména se výrazně zlepšit v konverzaci. Dalším cílem je prohloubení znalostí reálií života v Německu a Rakousku, zároveň obohatit slovní zásobu žáků odbornou terminologií. Tyto dovednosti u našich absolventů výrazně zvýší možnost uplatnění v německy mluvících zemích nebo firmách s „německou nebo rakouskou matkou“.

Témata:

·       Erste Kontakte mit den Freunden aus dem Ausland

·       Familienleben in den deutschsprachigen Ländern

·       Schulwesen in Deutschland

·       Technisches Deutsch

·       Lebenslauf und Bewerbung

·       Feste und Bräuche

·       Wochenplan

·       Deutsche Küche

·       Wohnen

·       Gesundheit und menschlicher Körper

·       Realien von den deutschsprachigen Ländern

·       Reisen und Unterkunftsmöglichkeiten

Cílová skupina:

1.     –  3. r.

Back to top