Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
 • Soutěž s TIPOU za tajemstvím elektronu
  Soutěž s TIPOU za tajemstvím elektronu
  1. místo v soutěži získal žák naší školy Filip Szkandera s propracovaným 8bitovým mikroprocesorem.
 • Praktická maturitní zkouška
  Praktická maturitní zkouška
  28. 5. 2020 proběhly na naší škole praktické maturitní zkoušky z oblasti programování, optiky, automatizace, mikroprocesorové techniky a dalších.
 • Krajské kolo SOČ
  Krajské kolo SOČ
  12. května se konalo krajské kolo SOČ. Naši žáci obsadili ve 3 kategoriích 2 první místa, 1 druhé místo a 2 třetí místa, gratulujeme!
 • Pomáháme tisknout ochranné pomůcky
  Pomáháme tisknout ochranné pomůcky
  Děkujeme firmě Plasty Mladeč a Filament PM (ZD Haňovice) za bezplatné poskytnutí filamentů pro 3D tisk ochranných pomůcek.
 • Distanční výuka na naší škole
  Distanční výuka na naší škole
  V následujícím článku si můžete přečíst jaké formy vzdálené výuky používáme a prohlédnout si fotogalerii.

Praktická elektrotechnika a elektronika

Studenti se setkávají v prostorách praktické výuky v 2. budově v přízemí – dílny praxe.

Kroužek je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem o praktickou výrobu.

 

Zaměření: výroba plošných spojů fotocestou, výroba nf zařízení, napájecích zdrojů, výroba přijímačů (SV, DV, FM), výroba hraček a modelů.
Žáci si určují sami druh výrobku dle vlastního zájmu a uvážení.
Studenti pracují pod laskavým a trpělivým vedením pana Ing. Pospíšila.

 

Mikroprocesorová a číslicová technika

Kroužek probíhá v laboratoři mikroprocesorové techniky v 2. budově v 1.poschodí(nad jídelnou).

Zaměřujeme na pochopení a práci s číslicovými obvody (kombinační a sekvenční obvody TTL a CMOS). Práce je zaměřena na praktické zapojení na nepájivém poli. Studenti pracují dle zájmu na různých problémech. Kroužek můžou navštěvovat studenti všech ročníků a všech zaměření. Zvláště doporučuji studentům technického lycea kurz programování světového jednočipu 8051 (kterým je například řízena doprava MHD v Olomouci).
Začátek kurzu je vždy startován s novým pololetím. Je však možno přijít kdykoliv .
V rámci kroužku je také možno doplnit učivo předmětu číslicová (2.ročník) a mikroprocesorová (3.ročník) technika.
Laboratoř je plně vybavena programátory, mazačkami a má také plnou součástkovou základnu.
Na setkání s Vámi se těší Ing. Veselá Zuzana.

CD Mikroprocesorová technika

 

Digitální fotografie

Členové kroužku se setkávají každou středu v 14.15 v laboratoři fyziky. Již počátkem tohoto školního roku se nám podařilo zrekonstruovat a vylepšit osvětlovací zařízení a pracujeme na vybudování fotografického koutku v laboratoři fyziky. Máme za sebou také úspěšné fotografování pro módní katalog jedné z fiktivních firem naší školy a připravujeme studiové fotografování členů pedagogického sboru. Kroužek je neustále otveřen pro nové členy, vlastnictví digitálního fotoaparátu není nutnou podmínkou. Bližší informace u vedoucího kroužku Mgr. Petra Pavelky

 
Programování

Kroužek programování ve školním roce 2018/19 probíhá v pondělí od 14:20 v počítačové učebně LP5, která se nachází v půdních prostorách hlavní budovy školy.
Náplní kroužku je programování v jazyce C, ale po dohodě je možno programovat i v jiných jazycích dle zájmu studentů. V letošním školním roce kroužek navštěvuje řada začátečníků, s nimiž se věnujeme základům programování v C. S pokročilejšími programátory řešíme náročnější úlohy dle schopností či individuálních požadavků každého člena.
Bližší informace o kroužku sdělí vedoucí kroužku Ing. Václav Křížan.

Český jazyk nejen pro maturanty

Garant: Mgr. Daňková, pro 3. a 4. ročníky SPŠE

Anotace:

 1. procvičování a upevňování českých pravopisných pravidel (pravopisná gramotnost),
 2. literárně – historické kvízy,
 3. ústní projev bez obav, jeho hlavní zásady,
 4. slohový výcvik, hlavní znaky jednotlivých slohových útvarů.

Anglická konverzace

Garant: Mgr. Prochasková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Něměcká konverzace

Garant: Mgr. Langerová, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Ruská konverzace

Garant: Mgr. Jirátková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu,
 2. prohloubit úroveň jazykových schopností,
 3. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 4. naučit správně chápat obsah textu, promluvy,
 5. diskutovat o aktuálních tématech v cizím jazyce.

Francouzština pro začátečníky

Garant: Mgr. Jirátková, pro studenty VOŠ a SPŠE

Anotace:

 1. základy písemného i ústního projevu,
 2. vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury,
 3. základní konverzační témata.Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
Plné znění Organizačního řádu soutěže č.j. 6988/2007-51 ze dne 14. 6. 2007 najdete na Internetu na stránkách www.nidm.cz nebo www.soc.cz.

Mgr. Roman Babička

Ing. Václav Křížan

Ing. Petr Ženčica – hlavní trenér

Mgr. Jarmila  Heglasová

Mgr. Radek Stejskal

Mgr. Julie Jirátková

Mgr. Julie Jirátková

Mgr. Marie Daňková

Mgr. Lenka Prochasková

Mgr. Petr Pavelka

Mgr. Miloš Metelka

Ing. Zuzana Veselá

Back to top