Jste zde: Home Zájmová činnost

VOŠ a SPŠE Olomouc

Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc
  • VOŠ a SPŠE Olomouc

Zájmová činnost SPŠE

Praktická elektrotechnika a elektronika

Studenti se setkávají vždy ve středu ve 14.30 v prostorách praktické výuky v 2. budově v přízemí – dílny praxe.
Kroužek je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem o praktickou výrobu.

Zaměření: výroba plošných spojů fotocestou, výroba nf zařízení, napájecích zdrojů, výroba přijímačů (SV, DV, FM), výroba hraček a modelů.
Žáci si určují sami druh výrobku dle vlastního zájmu a uvážení.
Studenti pracují pod laskavým a trpělivým vedením pana Ing. Pospíšila.

Radioelektronika

Studenti se setkávají každé úterý ve 13.30 v prostorách laboratoří elektrotechnických měření v 2. budově v 1. poschodí.
Kroužek je úzce navázán na kroužek DDM Olomouc. Studenti mohou v kroužku rozvinout zájem o konstrukci přijímačů, vysílačů a měřících přístrojů souvisejících s bezdrátovým přenosem informací.
Studenti se zájmem o radioamatérské vysílání mohou navazovat spojení na krátkých vlnách pod volacím znakem kolektivní vysílací stanice.
Pro pokročilé studenty v elektrotechnice je umožněno využívat zařízení laboratoří elektrotechnických měření pro vlastní nekomerční potřeby.
Zájemci o získání licence na provoz radioamatérské stanice jsou průběžně připravováni na zkoušky operátorů.
Práce v kroužku je vhodným doplňkem studia elektrotechniky v naší škole.
Vedoucí kroužku Ing. Pavel Lorenz očekává u studentů zájem a trpělivost v odhalování tajemství radioelektroniky.

Mikroprocesorová a číslicová technika

Kroužek probíhá každou středu od 14.30 v laboratoři mikroprocesorové techniky v 2. budově v 1.poschodí(nad jídelnou).
Zaměřujeme na pochopení a práci s číslicovými obvody (kombinační a sekvenční obvody TTL a CMOS). Práce je zaměřena na praktické zapojení na nepájivém poli. Studenti pracují dle zájmu na různých problémech. Kroužek můžou navštěvovat studenti všech ročníků a všech zaměření. Zvláště doporučuji studentům technického lycea kurz programování světového jednočipu 8051 (kterým je například řízena doprava MHD v Olomouci).
Začátek kurzu je vždy startován s novým pololetím. Je však možno přijít kdykoliv .
V rámci kroužku je také možno doplnit učivo předmětu číslicová (2.ročník) a mikroprocesorová (3.ročník) technika.
Laboratoř je plně vybavena programátory, mazačkami a má také plnou součástkovou základnu.
Na setkání s Vámi se těší Ing. Veselá Zuzana.

CD Mikroprocesorová technika

Digitální fotografie

Členové kroužku se setkávají každou středu v 14.15 v laboratoři fyziky. Již počátkem tohoto školního roku se nám podařilo zrekonstruovat a vylepšit osvětlovací zařízení a pracujeme na vybudování fotografického koutku v laboratoři fyziky. Máme za sebou také úspěšné fotografování pro módní katalog jedné z fiktivních firem naší školy a připravujeme studiové fotografování členů pedagogického sboru. Kroužek je neustále otveřen pro nové členy, vlastnictví digitálního fotoaparátu není nutnou podmínkou. Bližší informace u vedoucího kroužku Mgr. Petra Pavelky

Programování

Kroužek programování probíhá v pondělí od 14:20 v počítačové učebně LP3, která se nachází v půdních prostorách hlavní budovy školy.
Náplní kroužku je programování v jazyce C, ale po dohodě je možno programovat i v jiných jazycích dle zájmu studentů. V letošním školním roce kroužek navštěvuje řada začátečníků, s nimiž se věnujeme základům programování v C. S pokročilejšími programátory řešíme náročnější úlohy dle schopností či individuálních požadavků každého člena.
Bližší informace o kroužku sdělí vedoucí kroužku Ing. Václav Křížan.


Středoškolská odborná činnost (SOČ)


Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
Plné znění Organizačního řádu soutěže č.j. 6988/2007-51 ze dne 14. 6. 2007 najdete na Internetu na stránkách www.nidm.cz nebo www.soc.cz.