Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle

Informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2017/2018

Dne 29. května 2017 byl zákonným zástupcům přijatých uchazečů zaslán dopis se základními informacemi týkající se zahájení studia:

  • Volba druhého cizího jazyka / vyplňte prosím tuto návratku
  • Nástup ke studiu v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin, seznamy žáků zařazených do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na webu školy poslední srpnový týden.
  • Úvodní třídní schůzka rodičů v pondělí 4. září 2017 v 16. 30 hod. (seznámení s vedením školy a třídními učiteli, elektronické studijní průkazy, informační systém školy, plánované akce)
  • Stravování zajišťuje SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, http://www.stursovka.cz/skolni-jidelna/, kontaktní osoba p. Prikertová, tel. 585 200 221 – podrobné informace včetně dotazníku a složenky přiloženy v dopise.
  • ISIC karta – identifikační doklad. Čipová karta pro vstup do budovy školy a jídelny, doklad potvrzující studium na naší škole, mezinárodní studentský průkaz. Pořizovací cena je 290 Kč, tuto částku je potřeba zaslat do 21. 6. 2017 na účet školy 155 831 351/0300, variabilní symbol = osobní číslo studenta.
  • Potvrzení o studiu na dopravu lze vyřídit poslední týden v srpnu (29. 8. – 1. 9. 2017) od 9.00 – 14.00 hodin.
  • Ubytování kontakty:
http://www.sslch.cz/ubytovani-domov-mladeze-k_9.html
http://ssprool.upol.cz/wordpress/domov-mladeze-4

Back to top