Jste zde: Home Přijímací řízení SPŠE

VOŠ a SPŠE Olomouc

Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc

Přijímací řízení SPŠE

Informace pro zájemce o studium na SPŠE - školní vzdělávací programy Počítačové a informační systémy a Technické lyceum:


Přijímací řízení na SPŠE v Olomouci se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), jeho novely č. 472/2011 Sb. a ve znění platných předpisů.

Pro školní rok 2017/2018 je plánováno pro přijetí :

 • 60 uchazečů v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP Počítačové a informační systémy)
 • 30 uchazečů v oboru 78-42-M/01 Technické lyceum (ŠVP Technické lyceum)

Požadavky k přijímacímu řízení:
 • včasné odeslání řádně vyplněné přihlášky do 1. 3. 2017
 • přihláška musí obsahovat potvrzení dětského lékaře (záchvatová onemocnění a poruchy barvocitu jsou vyloučeny) - tento bod neplatí pro Technické lyceum
 • dobrý prospěch v posledních třech pololetích - k přihlášce doporučujeme přiložit kopie diplomů z vyšších kol olympiád, odborných i sportovních soutěží

Kriteria přijímacího řízení: