Jste zde: Home Informace o škole Nadační fond

VOŠ a SPŠE Olomouc

Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc

Nadační fond

Nadační fond VOŠ a SPŠE Olomouc vznikl transformací Nadace SPŠE Olomouc na základě zákona č. 227/97 sb. o nadacích a nadačních fondech zápisem do obchodního rejstříku dne 8. června 1999.

I. Cíle a činnost nadačního fondu
Cílem nadačního fondu je přispívat svými prostředky:
 • sociálně slabším studentům, kteří tak získávají možnost účasti na sportovních nebo kulturních akcích školy, jež jsou pro ně v určité době finančně nedostupné.
 • k rozvoji kulturních a duchovních hodnot při výchově žáků naší školy, např. finanční podporou školních a mimoškolních akcí v rámci protidrogové prevence na škole, dále pak organizací a podporou návštěv divadelních a filmových představení atd.
 • k rozvoji povinných a výběrových sportovních aktivit žáků (např. lyžařské a sportovně turistické kurzy žáků 1. a 2. ročníků, výběrové týdenní pobyty v zahraničí se zaměřením na sportovní aktivity).

Nadační fond každoročně financuje vánoční mezitřídní hokejový turnaj školy, jehož vítězové získávají putovní pohár a jsou odměněni diplomy a hodnotnými věcnými cenami.
Z prostředků nadačního fondu jsou hrazeny také věcné dary pro nejlepší studenty školy a pro vítěze či úspěšné řešitele nejrůznějších soutěží a olympiád, dále pak Nadační fond finančně podporuje činnost zájmových kroužků na škole.
Správní rada Nadačního fondu spolupracuje s posledními ročníky SPŠE i VOŠ při organizaci společenského večera.

II. Zdroje nadačního fondu
 • pravidelné finanční dary rodičů a žáků 1., 2. a 3. ročníků SPŠE
 • anonymní a účelově vázané dary právnických a fyzických osob (např. na pronájem Zimního stadionu pro "Vánoční hokejový turnaj")
 • nepeněžní dary právnických a fyzických osob (např. programy pro výuku účetnictví na VOŠ)

Správní rada Nadačního fondu VOŠ a SPŠE:
Ing. Romana Sováková
Mgr. Danuše Zmrzlíková
Blanka Mayerová


Dokumenty ke stažení: