Jste zde: Home Charakter studia VOŠ

VOŠ a SPŠE Olomouc

Božetěchova 3, 772 00 Olomouc

 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc
 • VOŠ a SPŠE Olomouc

Charakter studia VOŠ - denní forma studia

Vyšší odborná škola vznikla při SPŠE v Olomouci od školního roku 1996-97. Záměrem školy je nabídnout kvalitním a prakticky zaměřeným absolventům středních škol v regionu, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, možnost dalšího studia. VOŠ chce zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Pro školní rok 2015 - 2016 bude otevřen 1. ročník denního studia oboru 26-47-N/02 Informační technologie,  aplikace výpočetní techniky odborné zaměření:
 • ekonomika (E)
 • telekomunikace (T)

Vyšší odborné studium je plánováno jako tříleté denní studium určené pro absolventy všech typů středních škol s maturitou. Studium se dělí do dílčích období v délce 16 týdnů, na které navazuje čtyřtýdenní zkouškové období. Studium je ukončeno absolutoriem podle příslušných právních norem a poskytuje vyšší odborné vzdělání s certifikátem vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa s označením absolventa Diplomovaný specialista, DiS.

Formy výuky:
 • přednášky, které jsou povinné z 80 %, u společných předmětů se jich účastní studenti obou oborů
 • semináře z teoretických předmětů s povinnou účastí 80 % (absence musí být omluveny)
 • praktická cvičení s povinnou účastí, kdy se výuka dělí do menších pracovních skupin
 • individuální konzultace

Klasifikace studia probíhá podle učebního plánu po každém oddobí ve zkouškovém období formou průběžného hodnocení, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. Způsob zkoušení určí každý vyučující sám podle povahy předmětu (forma ústní, písemná, praktická práce atd.), hodnocení je čtyřstupňové.