Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů a forem vzdělávání se odevzdávají do sekretariátu ředitele školy nejpozději do 1. 3. 2018. Přihlášky nelze podávat elektronicky (u oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je nutné lékařské doporučení).

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji následující jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Více se dozvíte v tomto článku: Přijímací řízení SPŠE
Celý dokument si můžete stáhnout zde

Back to top